Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata árverésen megvételre kínálja a Budapest XXII. kerület Borkő utca 5/B. házszámú ingatlant


ÁRVERÉSEN ELADÓ INGATLAN

 

Árverési dokumentáció ára 10.000.- Ft + Áfa, azaz 12.700.- Ft, mely készpénzben fizethető ki a Polgármesteri Hivatal pénztárában hétfőn 13.30-17.30 óra, szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-16.00 óra között, átvehető ügyfélfogadási időben Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Műszaki Irodájában (1221 Bp., Városház tér 11. földszint 5-6. szobában)

hétfőn 13.30-18.00 óra,

szerdán 8.00-12.00 óra és 14.00-18.00 óra,

pénteken 8.00-12.00 óra között,

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1221 Bp., Városház tér 11.), a földszint 5., vagy  6. szobában, Párkányi Ferenc ügyintézőnél, vagy dr. Barnáné Károsi Klára irodavezető-helyettesnél.
e-mail: epitesihatosag@bp22.hu, tel: 229-2611/140, 20-22-444-97

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a 1222 Bp. XXII. kerület Borkő u. 5/B., 224670/2 hrsz-ú 661 m2 területű kivett üzemi épület megnevezésű ingatlan. A földrészlet tulajdoni lapjára a 224671 hrsz-ú ingatlant illető egyéb szolgalmi jog-, valamint az ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyzett-, 15 m2 területre vonatkozó vezetékjog van bejegyezve. Az értékesítésre kínált ingatlant illeti a 224674, a 224671, a 224673 és a 224665 hrsz-eket terhelő pinceszolgalmi jog.

Az ingatlanon rossz állapotú, felújítandó, bontandó műhelyépületek találhatóak, melyek jelenlegi műszaki állapotukban nagyrészt nem hasznosíthatók. A mélyudvarról öt-, különböző méretű-, összesen 946 m2 alapterületű-, közepes állapotú pince nyílik.

Az ingatlan közterületi kapcsolattal rendelkezik, azonban mivel négy oldalról magas mészkő és kő támfal határolja és az utcaszinttől több mint 8-10 méter szintkülönbséggel lejjebb van az udvar, jelenleg csak a szomszédos-, 224668/5 hrsz-ú ingatlanon keresztül közelíthető meg. A 224668/5 hrsz-ú ingatlanra megállapodás hiányában átjárási szolgalmi jog nincs bejegyezve, tehát az ingatlan megközelítése jelenleg jogilag rendezetlen. Amennyiben az ingatlan tulajdonosának a későbbiekben sem sikerül megállapodnia az átjárásról, abban az esetben a Borkő utcából lépcsőt, rámpát, vagy felvonót kell kiépíteni az ingatlan és az arról nyíló pincék megközelítéséhez.

Az ingatlan hátsó telekhatárán lévő mészkőtámfal statikailag meggyengült, a kövek kilazultak, ez a támfal helyreállítandó, kijavítandó.

Közművek: villany, víz, a közcsatornába való csatornabekötés tényéről és helyéről pontos információ nincs.

Az ingatlan Gksz-2/BF/1 megnevezésű (gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek Budafok területén) helyi építési övezetben fekszik.

A telek területe: 661 m2

A telekről nyíló pincék összes területe: 946 m2

Az árverésen az személy/cég vehet részt, akinek az ajánlati biztosítéka (kikiáltási ár 10%-a) az árverést megelőző nap 16.00 óráig az Önkormányzat számlájára beérkezett és ugyanezen időpontig a vételi szándéknyilatkozatát benyújtotta.

Letölthető szándéknyilatkozat természetes személyek részére>>
Letölthető szándéknyilatkozat jogi személyek részére>>

Cím: 1222 Bp. XXII. Borkő utca 5/B., kivett üzemi épület

Helyrajzi szám: 224670/2

Kikiáltási ára: 16.500.000,- Ft

Árverési időpont: 2018. június 19., 9.00 óra

Az ingatlan megtekintési időpontja: előzetesen egyeztetett időpontban

Árverés helye: 2040 Budaörs, Budapesti út 28. Kozma Ügyvédi Iroda