ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője pályázatot ír ki ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

pályázatot ír ki

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

A pályázat elbírálását követően a nyertes pályázó ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ beosztásban határozatlan időre kerül kinevezésre.

 

A LEENDŐ MUNKATÁRS FŐBB FELADATAI:

 • az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adatbejelentések feldolgozása

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés.

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga,
 • hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat
 • ASP program ismerete
 • adószakértő/adótanácsadó képesítés

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • önálló munkavégzésre való képesség
 • pontos, precíz, igényes munkavégzés
 • problémamegoldó képesség
 • jó kommunikációs készség (szóban és írásban egyaránt)
 • együttműködési készség

A PÁLYÁZAT TARTALMAZZA:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal Az önéletrajz minta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt a pályázatra kattintva.
 • a motivációs levelet
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát,
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Az „álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató” letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény, egyéb juttatás: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázatokat 2019. szeptember 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közigazgatásfejlesztési- és szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „adóügyi ügyintéző” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu

Önéletrajz