GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ (EGYESÍTETT BÖLCSŐDE)


Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde pályázatot hirdet Egyesített Bölcsőde Gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Bölcsőde
Gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Leányka utca 40/a.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény működésével kapcsolatos gazdálkodási stratégia működtetése, költségvetési tervezet előkészítése. A gazdasági és pénzügyi feladatok koordinálása, irányítása, a pénzügyi rend betartása (bizonylati fegyelemre, selejtezésre és leltározásra vonatkozó előírások érvényesítése). A mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott dokumentációk vezetése, havonkénti és éves jelentések, beszámolók elkészítése. A tagbölcsődék ügyviteli feladatainak ellenőrzése. Adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségek teljesítése. A normatív finanszírozással kapcsolatos feladatok összehangolása, egyeztetése és ellenőrzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, közgazdasági, vagy pénzügyi, számviteli alapszak,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • gazdasági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret

 

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű problémamegoldó és döntési képesség, pontos, precíz munkavégzés, csapatmunkára való képesség

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiváló szintű kommunikációs képesség, elemző képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes egészségügyi kiskönyv, nyilatkozat, mely szerint az 1997.évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 18.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella nyújt, a 061-2291336 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella részére a bolcsi22@hawk.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követő legfeljebb 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában is tüntessék fel a megpályázni kívánt munkakört: "gazdasági ügyintéző", és iktatószámot: 696/2018.

ÖNÉLETRAJZ