IRODAVEZETŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az Intézmények Gazdasági Irodája irodavezető álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

 

 

 

melléklet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete ………………………  határozatához

 

Leírás: bp22ker_logo_color

 

 

 

Pályázati felhívás

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az

Intézmények Gazdasági Irodája

 

irodavezető

 

álláshelyének betöltésére az alábbi pályázatot írja ki.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet irodavezető munkakör ellátására határozott idejű magasabb vezetői megbízással, és határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, gazdasági főelőadó munkakörben.

A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól.

 

Az intézmény neve, a munkavégzés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 274-276.)

 

Az irodavezető feladatai:

 • az iroda tevékenységének irányítása, vezetése, felügyelete és ellenőrzése,
 • az iroda jogszabályszerű és hatékony gazdálkodásának biztosítása,
 • az irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
 •  a pénzgazdálkodás összehangolása, irányítása és ellenőrzése, ezen belül a szabályszerűség, a gazdaságosság biztosítása,
 • a jogszabályban meghatározott időközönként, az előírt tartalommal eleget tesz a beszámolási kötelezettségének,
 • gondoskodik a költségvetés és a beszámolók elkészítéséről,
 • a jogszabályok és belső szabályzatok által meghatározott adatszolgáltatások elkészítésének megszervezése,
 • elkészíti az iroda tevékenységével kapcsolatos rövid- és középtávú terveket, belső szabályzatokat.

Pályázati feltételek:

A közalkalmazotti munkakörbe való kinevezéshez:

 • büntetlen előélet,
 • tizennyolcadik életév betöltése,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjának való megfelelés.

 

Az iroda vezetésére irányuló magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízáshoz:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
 • mérlegképes könyvelő képesítés államháztartási szakirányon,
 • legalább 2 éves költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat,
 • legalább 5 éves, gazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • kiemelkedő kommunikációs képesség,
 • terhelhetőség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • kiemelkedő elemző képesség,
 • döntési képesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó részletes szakmai életrajzát,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratának/okiratainak másolatát,
 • az iroda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai programot,
 • nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület és a Képviselő-testület érintett bizottsága megismerje, és abba betekintsenek.

A kinevezés és vezetői megbízás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének döntése, valamint a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak alapján.

Az állás betölthető: várhatóan 2019. május 1-től.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő képviselő-testületi ülésén, várhatóan 2019. április 25-én.

Illetmény: a Kjt., valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet előírásai alapján.

A pályázatokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda Humánpolitikai Csoportjához „Intézmények Gazdasági Irodája irodavezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu

A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Baranyiné Döme Gyöngyi irodavezetőtől (telefon: 06-1-229-2611/165 mellék).