KERTÉSZ, MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ


Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki Kertész, műszaki ellenőr ügyintéző munkakör betöltésére


 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot ír ki

 

Kertész, műszaki ellenőr ügyintéző

 

munkakör betöltésére


 

BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR:

Határozatlan időre szóló köztisztviselői kinevezés kertész, műszaki ellenőr ügyintéző munkakörben.

 

A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FŐBB FELADATOK:

 • parkfenntartási munkák koordinálása/ellenőrzése (kiemelt területek; nem kiemelt területek; muskátli fenntartás; út menti kaszálás; automata és locsolóhálózat, valamint ivókutak üzemeltetés/karbantartás)
 • növényvédelmi munkákkal kapcsolatos ügyintézés 
 • virágosítási program (növénybeszerzés, lakossági jelentkezések összefogása)
 • parki bútor karbantartás/beszerzés (pad, hulladékgyűjtő)
 • parki/játszótéri/kutyafuttató információs táblák beszerzése/pótlása
 • játszótéri gondnoki felügyelettel kapcsolatos ügyintézés
 • fentiekkel kapcsolatban felmerülő lakossági problémák kezelése 
 • Parkfenntartási Csoporttal szoros együttműködés

 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

1221 Budapest, Városház tér 11.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú kertészeti/parképítészi szakirányú végzettség
 • B kategóriás érvényes vezetői engedély

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

 • a szakirányú kertészeti területen betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:

 • kiemelkedő kommunikációs és szervezőképesség,
 • átlagon felüli írásos és szóbeli kifejezőkészség,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség,
 • csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,
 • döntési képesség.

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:

 • részletes, szakmai önéletrajz az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet, és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

 

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 10 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, az állás betöltésének valószínűsíthető kezdő időpontja: 2019. szeptember 01. 

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

 

A pályázatokat 2019. augusztus 20-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „kertész, műszaki ellenőr” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: e-mail: palyazat@bp22.hu

 

ÖNÉLETRAJZ