Tanár (technika napközi)


Dél-Budai Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tanár (technika-napközi) munkakör betöltésére

Dél-Budai Tankerületi Központ

 

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

 

tanár (technika-napközi)

 

                                                                                                                  munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Részmunkaidő, heti 20 órás

 

A munkavégzés helye:

 

Budapest, 1222 , Dévény utca 62.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi a munkáját.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, technika szakos tanári végzettség,

 

 1. pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Felhasználói szintű Informatikai ismeretek,                                                                                                                                                                                                   

 

 • ECDL

   

  Előnyt jelentő kompetenciák:

   

 • informatikai

   

 • kézműves

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   

 • fényképes szakmai önéletrajz

   

 • motivációs levél

   

 • végzettséget igazoló okiratok másolata

   

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

   

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

   

 • munkakör betölthetőségének időpontja:

   

 • munkakör legkorábban 2018. augusztus 24. napjától tölthető be.

   

 • pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

   

 • pályázatok benyújtásának módja:

   

  • Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1222 Budafoki Herman Ottó Általános Iskola BUDAPEST, Pannónia utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/01223-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanár (technika-napközi).

    

   vagy

    

 • Elektronikus úton Vitéz Gyula intézményvezető részére a deveny2017@gmail.com E-mail címen keresztül

   

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

   

  A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

   

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

   

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

   

  A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

 •  

  Önéletrajz