Képviselő adatlap

Legolvasottab hírek

Cimkék

Városházi Híradó Budafok-Tétény Publikus Közlemény Tájékoztató Program Városfejlesztés Sport Közlekedés Kultúra Megemlékezés Oktatás Környezetvédelem Budapest Bornegyede Koronavírus tájékoztató Felhívás Pályázat Promontor TV Ünnep Fesztivál Elismerés Közélet Civil élet Egészség Videó Kiállítás Borfesztivál EU projekt Gyász Kék hírek Testületi ülés Stratégiai partner Interjú Összefogás Hagyományőrzés Pályázatok Helytörténet Évforduló Pincejárat Csatornázás Rendőrség Ünnepség Bornegyed Hitélet Esélyegyenlőség Családbarát hely Jótékonyság Előadás Kerület napja Társadalmi egyeztetés Siker Programok Koncert Egészségügy Rendőrségi felhívás Stratégiai partnerek Közbiztonság Civil összefogás Szavazás Állás Nemzeti összefogás Köszöntés Választás Meghívó Közösségre kapcsolva Advent Lakossági fórum Család Bornegyed magazin Projekt területek Életmód Vállalkozás Kegyelet Nekrológ Köszöntő Riasztás Fővárosi Közgyűlés Természetvédelem Tájékoztatás Lomtalanítás Klíma Adomány Budapest Felmérés Budapesti olimpia Könyvbemutató Közösségi tervezés Testvérvárosok Ajándékozás Helyzetjelentés Nyilatkozat Álláspont Aláírásgyűjtés Játék Víz világnapja Honatya Népszavazás Tisztelet Avent Portré Mulatság Civil kurázsi autó Beszámoló

Keresés a hírek között:

Németh Zoltán Zsolt

 

alpolgármester,
2. választókerület képviselője
 

E-mail: batkea@bp22.hu

Telefon: 1/229-2620

Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 14.00-16.00 óráig

Be­je­lent­kez­ni a 229-2611/158 te­le­fonszámon, vagy személye­sen a Polgármesteri Hivatal I. eme­let 34-es irodában, ügyfélfo­gadási időben lehet.

 


1972. május 5-én születtem Budapesten. Alapvetően Dél-Budához kötődöm: életem első öt esztendejét a XI. kerületi kelenföldi lakótelepen töltöttem, tizenéves korom óta a XXII. kerületben lakom. A budafoki Budai Nagy Antal Gimnáziumban érettségiztem 1990-ben. Az érettségi után egy évig a Magyar Nemzeti Bankban dolgoztam, majd 1993-ban felsőfokú külkereskedelmi képesítést szereztem. Ezt követően a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakán diplomáztam. Jelenleg doktori disszertációmat készítem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Budafok-Tétényben élek közgazdász feleségemmel.

Diplomázásom után középiskolai tanárként helyezkedtem el, és magyart, történelmet, illetve társadalomismeretet tanítottam 2006 októberéig, amikor Budafok-Tétény alpolgármestere lettem. 2007 szeptemberétől 2014 novemberéig – az említett kis megszakítást követően – ismét tanítottam: történelem szakos óraadóként egy budapesti középiskolában. 2014-es alpolgármesterré választásom óta a tanítást szüneteltetnem kell.

1990 óta önkormányzati képviselő vagyok lakóhelyemen, Budapest XXII. kerületében. 1990-ben és 1994-ben pártlistáról, 1998-ban a budafoki 2-es egyéni választókerület lakosainak bizalmából kerültem a képviselő-testületbe, majd 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben és 2014 októberében is újraválasztottak egyéni körzetemben. 1990 és 1998 között a kerületi Pénzügyi Ellenőrző, illetve Pénzügyi Bizottság alelnöke voltam, 1998-2002 között a bizottság elnökeként, 2002-2006 között pedig Közbiztonsági, Jogi és Kisebbségi bizottsági elnökként vettem részt az önkormányzat munkájában, 2006-2010 októbere között pedig alpolgármesterként tevékenykedtem. 2010. októberi választások után – mivel parlamenti és megnövekedett fővárosi feladataim miatt újabb alpolgármesteri ciklust nem tudtam vállalni – a kerületi Oktatási és Informatikai Bizottság tagja lettem. 1998-2010 októberéig a kerületi polgári összefogás képviselőcsoport vezetője voltam. 2014-es újraválasztásom után ismét Budafok-Tétény alpolgármestereként folytatom munkámat.

1998-ben a Fidesz-MDF listáról a Fővárosi Közgyűlés tagja lettem, ahol 2002 októberéig képviselőként, illetve a Pénzügyi, valamint a Turisztikai Bizottságban dolgoztam. 2003 februárjától ismét fővárosi képviselő lettem, korábban a Fővárosi Közgyűlés Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságának elnöke, a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság alelnöke és a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság tagja voltam. 2006-2010 októbere között a Kerületi Koordinációs Bizottság alelnökeként és az Oktatási Bizottság tagjaként dolgoztam. 2010 októberében a fővárosi Fidesz-KDNP képviselőcsoport vezetőjévé választott, a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának elnöke, az Oktatási Bizottságnak pedig tagja lettem, majd pedig a később létrehozott Közterület-hasznosítási Bizottságnak is.

A 2006-os országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP egyéni jelöltjeként indultam a XXII. kerületi 32-es választókerületben, ahol első fordulóban közel 42 %-os, a másodikban pedig 45 %-ot meghaladó eredményt értem el. 

2010. április 11-én Budafok-Tétény lakosai első fordulóban, a szavazatok több mint 50%-ával választottak az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjévé. Az országgyűlésben a 2010-es megalakulástól a Kulturális és sajtóbizottság, 2013 februárjától pedig az Oktatási, tudományos és kutatási bizottság tagjaként dolgoztam a 2010-14-es ciklusban. A 2014-es országgyűlési választáson már nem indultam újra, hogy politikai pályámat az önkormányzatban folytathassam.

1989-ben csatlakoztam a Fideszhez, 1994-től folyamatosan elnökként, illetve alelnökként veszek részt a kerületi elnökség munkájában. 1994 óta a Fidesz Budapesti Választmányának tagjaként dolgozom,  továbbá 2006-tól két éven keresztül, valamint 2011-től (jelenleg is) tagja vagyok az Országos Választmánynak. 2005 májusától a Fidesz Budafok-Tétényi (korábban a budapesti 32. OEVK, jelenleg budapesti 18. OEVK) választókerületi elnöke vagyok.

1998-ban, majd 2002-ben és 2006-ban a Budafok-Tétényi 2-es önkormányzati választókerület polgárainak bizalmából kaptam megtisztelő feladatot: így jelenleg is lakóhelyem választókörzetét képviselem az önkormányzati testületben. Munkám során megtapasztaltam, hogy csak olyan ember tudja hatékonyan képviselni a választókat, aki közöttük él, akit a polgárok bármikor el tudnak érni. A képviselő elsődleges feladatának az emberekkel való folyamatos kapcsolattartást tekintem, s ennek megfelelően végeztem munkámat az elmúlt években. Így 1998-as megválasztásom óta rendszeresen eljuttatom képviselői hírlevelemet választókerületem minden családjához - 2010-2014 között ez az országgyűlési választókerületben is megtörtént.

Több mint másfél évtizede folyamatosan kapcsolatot tartok a civil szervezetekkel, a helyi közélet szereplőivel. Képviselői munkám során elsősorban az élhető, lakható környezet megteremtését tekintettem célomnak eddig is: utak, járdák építése, csatornázás, tömegközlekedés biztosítása, a közbiztonság megerősítése, a környezetterhelés csökkentése. Egyik legjelentősebb eredményem volt néhány évvel ezelőtt a 250-es buszjárat beindítása választókerületemben, mely a korábban tömegközlekedéssel ellátatlan területek lakói számára fontos. Örülök annak, hogy részem lehetett a közelmúltban megvalósult fejlesztés szorgalmazásában: ennek során Budafok-Tétény és tágabban Dél-Buda jelentős része jutott új tömegközlekedési kapcsolatokhoz a 141-es, 150-es, 213-as és 251-es autóbuszokkal. Fontos kezdeményezésemnek tartom a lakott területek felett húzódó magasfeszültségű vezetékek földkábellel való kiváltására vonatkozó javaslatot.

Szabadidőmet legszívesebben családommal töltöm. Sokat járunk kirándulni, túrázni, illetve színházba. Nyugdíjas édesanyámat és édesapámat is szívesen kísérem el a Budafok-Tétényi Nyugdíjasok Körének rendezvényeire, mert itt a tartalmas kikapcsolódás mellett, mindennapi munkámhoz is sok értékes tanácsot kapok.