A modern közösségi kertek

Vajon hogy néz ki egy közösségi kert a XXI. században? A közösségi kertek olyan városi zöld szigetek, amelyek lehetőséget adnak a városlakóknak visszatérni a természetbe, kikapcsolódni, gyakorolni a növényekkel való foglalkozást, gondosságra tanítanak, és sikerélményhez juttatják a kertparcellák művelőit. A közösségi kert alternatíva azok számára, akiknek nincs saját kertjük, viszont igénylik a növényekkel való gondoskodást, a zöldfelületek nyugalmát, a közösségi élményt, lehetőleg minél közelebb a lakóhelyükhöz, a városokon belül.

A közösségi kerteteknek sokféle funkciójuk lehet. Egy kertről a legtöbb olvasónak a növénytermesztés jut először eszében, esetleg a szépen nyírt zöld gyep, talán egy gyümölcsös, azonban a közösségi kertek ennél szélesebb területen fejtik ki hatásukat, összetettebb funkciókat látnak el. A városi közösségi kertekben a közösségi élet is fejlődik, nemcsak a növényeket ápolhatjuk, hanem kapcsolatainkat is, ismeretségek, barátságok kötődnek. A nyugati nagyvárosokban a közösségi kertek a társadalmi élet szinterei, a helyi társadalmi élet fontos megnyilvánulásai. Összetartó, együttműködő közösségeket teremteni nem egyszerű, nem gyors, nem könnyű folyamat, azonban a kert, a növénytermesztés, a kerti munka lehet az a híd, amely összeköti a legkülönbözőbb embereket, az a közös alap, amelyből kinőhet a közösségi összetartozás.

A nagyváros, bármennyire is sűrűn lakunk benne, mégis elidegenít: alig ismerjük a szomszédinkat, a társasház többi lakóját, nem is beszélve a környék, vagy a kerület lakosairól. A közösségi kert összehozza az azonos érdeklődésű embereket, a kertbarátokat: legyenek azok ökotudatos fiatalok vagy időmilliomos nyugdíjasok, kisgyerekes anyukák vagy a munkahelyi stressztől gyötört munkavállalók, akik megnyugvást keresnek a növényekkel való gondoskodásban, a közösségi kapcsolatokban. A városi közösségi kert nem csak a növénytermesztésről szól, sokkal inkább az összetartó közösségről, az egymást ismerő kertészekről, közösségalapításról, közösségfejlesztésről. A mai modern nagyvárosoknak ebben vannak komoly hiányai: megművelt zöldterületekből és összetartó közösségekből van túl kevés. A közösségi kert ezekre a hiányokra ad egyszerű választ.