Ugrás a tartalomra

Átlóg a szomszéd telken eredő fa ága

A panaszra érvényes jogi szabályozást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) ad.

A Ptk. a szomszédos telek igénybevételéről szóló 5:25. § (1) bekezdése szerint: „Ha közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, az ágak és gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést megengedni.”.

Az 5:23. § szerint: „A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”. A szomszédos ingatlanon - különösen a közös határvonal közelében - levő növényzet zavaró, károsító hatása miatt a növényzet eltávolítása érdekében kizárólag polgári per indítására van lehetőség.