Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Véleményezhető a Kerületi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása, amelynek célja, hogy a kertvárosi lakóövezetekben elhelyezett köznevelési, gyermekjóléti intézmények esetén azok funkciója megfelelően biztosítható legyen.
2019-04-12

Budafok-Tétény Budapest Önkormányzata elkészíttette a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét, amely a kerület teljes közigazgatási területére vonatkozik, a Duna-parti építési szabályzat és a Duna-parti kerületi építési szabályzat területének kivételével.

A rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzat tárgyi rendelkezésének pontosítása a kertvárosi lakóövezetekben köznevelési, gyermekjóléti, szociális, egészségügyi intézmények elhelyezhetőségének vonatkozásában, ugyanis ilyen esetekben nem indokolt 50% lakófunkció elhelyezése az épületben.

A tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.

Az önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján kérik a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2019. május 3-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

A témában 2019. április 25-én, 9:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartanak. A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérem, a fenti email címen előzetesen jelezze. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek