Ugrás a tartalomra

1848 hőseire emlékezett az önkormányzat

2023. március 14. kedd
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Karsay Ferenc polgármester köszöntötte a megjelent egyházi vezetőket, díszpolgárokat, a képviselő-testület tagjait, az alpolgármestereket, Szabolcs Attila polgármestert, Németh Zsolt országgyűlési képviselőt, prof. dr. habil. Szakály Sándor történészt.
1848 hőseire emlékezett az önkormányzat

A városvezető felszólalásában három aradi vértanú bitófa előtt mondott utolsó szavait idézte fel:

Nagysándor József: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Schweidel József: „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

Kiss Ernő: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Karsay Ferenc hozzátette: ezek a szavak a mai napig érvényesek. Budafok-Tétény polgármestere ezután felkérte Németh Zsolt országgyűlési képviselőt ünnepi beszédének megtartására.

Németh Zsolt hangsúlyozta: Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. Az országgyűlési képviselő kiemelte: az elmúlt 175 évben a magyar szabadságtörekvéseknek a mintázata született meg 1848. március 15-én. Hozzátette: ma, 2023-ban, amikor Magyarország egy nagyon fontos küzdelmet folytat a szuverenitásáért, a hazafiságért, a nemzeti önbecsülésért, akkor is megjelennek azok az előképek a gondolkodásunkban, az érzelmeinkben, amit éppen Petőfi hagyományozott ránk. Németh Zsolt kiemelte: ebben a 175 esztendőben nagyon sokszor tapasztalhattuk meg, hogy Petőfi szellemiségével, lehetőségével szemben a hatalom tehetetlen volt.

Az országgyűlési képviselő beszéde után Szakály Sándor történész vette át a szót: a 175 évvel ezelőtti események meghatározóak voltak nemzetünk történetében. A fiatalok és ifjak követelései jogos elvárások voltak, ilyen volt például az is, hogy ne vigyék külföldre a magyar katonákat. A 1848-as márciusi események igazi üzenete, hogyha egy nemzet összefog, akkor ki tudja vívni a szabadságot, amiből mások is részesülhetnek. A legfontosabb üzenet, hogy az összefogásnak köszönhetően bármit megvalósíthat a nemzet.

A beszédek elhangzása után a Gádor általános iskola ötödik osztályos tanulói adták elő ünnepi műsorukat. A gyerekeket Leskó Gabriella drámatanár készítette fel az előadásra.

A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.

Fotók: Horváth Tamás