Óvodai pótbeiratkozás a 2019/2020-as nevelési évre

2019. augusztus 05. hétfő
Az Egyesített Óvoda a 2019/2020-as nevelési évre pótbeiratkozást hirdet, melyet 2019. augusztus 22-én 8-16 óra között tart.

A jelentkezés helyszíne: az Egyesített Óvoda Központja (1225 Budapest, Nagytétényi ú 291.)

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
  • Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.
  • A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
  • a szülő személyi azonosító igazolványát,
  • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát (azaz lakcímkártya),
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő tagóvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges (az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására jogosult tagóvodák és elérhetőségük itt található).