Ugrás a tartalomra

90 éves a Budafoki Evangélikus Egyházközség

2018. augusztus 18. szombat
1928. augusztus 12-én mondta ki önállóságát a budafoki evangélikus gyülekezet. A kilencven éves évforduló megünneplésére különleges istentisztelettel, ünnepi közgyűléssel és emléktábla avatással készültek a közösség tagjai. A rendezvényen Szepesfalvy Anna alpolgármester is részt vett.
90 éves a Budafoki Evangélikus Egyházközség

90 év alatt hét lelkész szolgált a gyülekezetben, mindegyikük nagy szorgalommal és kitartással építette a közösséget. Az 1800-as évek közepén mindössze három evangélikus volt Budafokon, de amikor a különválás kérdése felmerült, már hatszáz fős közösség várta az önállóságot. 1928 előtt a budafoki evangélikusok a kelenföldi gyülekezethez tartoztak és a reformátusokkal együtt tartották istentiszteleteiket. Petrovics Pál első lelkészként sokat tett a budafoki gyülekezet erősödéséért és azért is, hogy 1935-ben felépülhetett az evangélikus templom. A II világháború és a kitelepítések után megfogyatkozott a gyülekezet létszáma, ez idő alatt Kökény Elek és Fogarasi J. Árpád próbálta életben tartani a közösséget. Visontai Róbert lelkész huszonöt évig szolgált a templomban, az ő nevéhez fűződik a gyülekezet létszámának növelése és megerősítése. Szeptemberben a család kérésére hamvait a Budafoki Urnatemetőben helyezik őrök nyugalomra. 1978-ban Rőzse István lelkész vette át a feladatokat elődjétől és kezdte el a gyülekezeti központ építését. Az ő ideje alatt kapott orgonát a templom, mely a mai napig gyönyörűen szól. Solymár Gábor 1994-ben érkezett Budafokra és tizennyolc évig szolgálta a közösséget. Ez idő alatt elkezdődött az urnatemető építése, folytatódott a gyülekezeti ház bővítése és számos programmal színesedett a közösség élete. Hokker Zsolt jelenlegi lelkész, már hat éve szolgál itt és sikeresen befejezte az elkezdett építkezéseket. Most nagy erőkkel a gyülekezet gyarapítására helyezik a hangsúlyt, különböző családi programokkal és hittan oktatással.

Viszkocsil Dóra