Hírek

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának összesített adatai
Budafok-Tétény önkormányzata a beérkezett 23 pályázatból 17-et támogatott.
2019-12-09

Az ösztöndíjpályázatra azok a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot, önfenntartó pályázó esetében a 129.675 Ft-ot.
 

A beérkezett pályázatok száma összesen:                                                                                     23 db

Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen:                                                                    17 fő

„A” típusú pályázat - felsőoktatási hallgatók:                                                                                   15 fő

„B” típusú pályázat - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal:                                          2 fő

A bírálatból kizárt, formailag nem megfelelő, illetve nem támogatott pályázatok száma:           6 db
 

Önkormányzatunk a 2020. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, azaz formailag megfelelő pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.


A pályázatból történő kizárás, illetve a támogatás elutasításának okai:

A pályázat Eper-Bursa rendszerben történő véglegesítésének hiánya: 2 fő, a pályázati kiírásban meghatározott, egy főre jutó jövedelemhatár túllépése: 4 fő.


A Képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2020-ra: 11.300.000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B-típusú ösztöndíjasait is támogatja önkormányzatunk.

Az ösztöndíj havi összege minden pályázó esetében 7.000 Ft.