Hírek

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának összesített adatai
Budafok-Tétény önkormányzata a beérkezett 36 pályázatból 34-et tudott támogatni.
2020-12-08

Az ösztöndíjpályázatra azok a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata  területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik:

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat; vagy a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, továbbá családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot, önfenntartó pályázók esetén a nettó 140.049 Ft-ot (garantált bérminimum nettó összege).

A beérkezett pályázatok száma összesen: 36 db

Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen: 34 fő

„A” típusú pályázat - felsőoktatási hallgatók: 32 fő

„B” típusú pályázat - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal: 2 fő

A bírálatból kizárt, formailag nem megfelelő, illetve nem támogatott pályázatok száma: 2 db

 

Az önkormányzat a 2021. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, azaz formailag megfelelő pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.

 

A pályázatból történő kizárásnak, illetve a támogatás elutasításának okai:

A kötelező mellékletek benyújtásának hiánya: 1 fő, a pályázati kiírásban meghatározott egy főre jutó jövedelemhatár túllépése: 1 fő.

 

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2021-ra: 11.300.000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B-típusú ösztöndíjasait is támogatja az önkormányzat.

 

Az ösztöndíj havi összege – a képviselő-testületi döntés értelmében 2021-től valamennyi, a korábbi pályázati fordulóban támogatott pályázók esetében is – 14.000 Ft.