Ugrás a tartalomra

A gépjármű-elszállítás szabályai

2024. június 17. hétfő
Az önkormányzat Közterület-felügyeleti Csoportjához érkező számos bejelentés miatt az alábbiakban tájékoztatjuk a lakosságot az elszállítás szabályairól.
A gépjármű-elszállítás szabályai

A közterület-felügyelet gépjármű-elszállítási tevékenysége

A Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoportjához naponta érkezik bejelentés közterületen „elhagyott”, illetve „üzemképtelen” gépjárműről, kérve annak sürgős elszállítását. Ennek oka legtöbbször az, hogy ezek a gépjárművek elfoglalják az amúgy is kevés számú parkolóhelyet, „nem mozdulnak” az adott helyről. A gépjármű-nyilvántartás nyilvános adatai között szerepel a műszaki engedély érvényessége, ezért sokan azt gondolják, hogy lekérdezik a jármű rendszáma alapján, és ha „lejárt a műszakija” a gépjárműnek, akkor gyorsan bejelentik a közterület-felügyeletnek, és a jármű azonnal „vihető” is a közterületről. Ez nem ennyire egyszerű. A közterületről gépjármű elszállítását a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM-rendelet részletesen meghatározza, mivel a gépjármű üzembentartójának és tulajdonosának is vannak jogai, melyeket az eljárás során tiszteletben kell tartani, ezt értesítési kötelezettségek és határidők biztosítják.

Milyen esetben és milyen határidőkkel intézkedhet a közterület-felügyelet? Terjedelmi okokból itt csak a legfontosabb szabályokat ismertetjük.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a alapján a közterület-felügyelő – az üzembentartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel (rendszámmal) nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, amely tartalmazza arra a jogkövetkezményre történő figyelmeztetést, hogy az értesítés elhelyezésétől számított 10 napot követően a felügyelő az érintett járművet elszállítással eltávolíthatja. A közterület-felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A közterület-felügyelet az elszállított jármű forgalmi rendszámát – tájékoztatás céljából – a felügyelet honlapján, illetve a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.

A törvény rendelkezései tehát nem szólnak az üzemképtelen, vagy lejárt műszaki engedéllyel rendelkező, de hatósági jelzéssel (rendszámmal) ellátott gépjárművekről, amelyeknek elhelyezése a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot nem veszélyezteti (pl. parkolóban vannak elhelyezve).

Van-e lehetőség ezen gépjárművek közterület-felügyelet általi elszállítására?

Igen, a közterületek használatáról szóló rendelkezések alapján hatósági eljárás lefolytatására kerül sor, melynek vége – ha addig nem szállítja el a tulajdonos – a gépjármű elszállítása.

Budapest egész területére vonatkozik Budapest főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete, mely Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról rendelkezik. A rendelet szerint a gépjármű üzembentartója az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről. Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon, és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzembentartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatát. E rendelet 6. §-a szerint közterület-használati engedélyt kell beszerezni közlekedésben való részvétel – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 5. §-ának (1) bekezdése szerinti – feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek (továbbiakban együtt: üzemképtelen járművek) elhelyezéséhez, tárolásához. A rendelet 14. §-a szerint üzemképtelen gépjárművek tárolása céljára közterület-használati hozzájárulás csak a rendelet 2. mellékletében nem szereplő közterületre, egy gépjárműre egy alkalommal – legfeljebb 30 napra – adható. Különös méltánylást érdemlő esetben az engedély egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Abban az esetben, ha az üzemképtelen gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nem kér közterület-használati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítják, vagy az engedély lejárt, ennek ellenére nem távolítja el a járművet a közterületről, a közterület használata jogellenes lesz. Ilyen esetben a rendelet 33. §-a alapján a közterületet használó köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat jogosult a közterületet birtokba venni, s az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetni. Emellett közigazgatási bírság kiszabására is sor kerül, mely természetes személy esetén 200 ezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2 millió forintig terjedhet. A gyakorlatban az „eredeti állapot helyreállítása” azt jelenti, hogy a jogellenes közterület-használatot megállapító és bírságot kiszabó határozatban kerül sor a gépjármű elszállításának elrendelésére, melynek végrehajtására az eljáró hatóság megkeresi a Közterület-felügyeleti Csoportot. A felügyelők ezt követően gondoskodnak a gépjármű-elszállítás megrendeléséről, és közreműködnek a lebonyolításban.

Látható, hogy van megoldás az üzemképtelen gépjárművek elszállítására. Mégis, milyen problémák akadályozhatják, illetve hátráltathatják a közterület-felügyelet intézkedését, a hatósági eljárás lefolytatását és a gépjármű eltávolítását?

  1. A gépjármű magánterületen van. Az, hogy a terület nincs bekerítve, nem jelenti azt, hogy közterület, lehet pl. magánszemély ingatlana, társasház úszótelke, bevásárlóközpont területe, pl. parkolója. A közterület-felügyelet a gépjármű elhelyezkedése és a terület beazonosítása alapján (szükség esetén az ingatlan tulajdoni lapja lekérésével) állapítja meg, van-e intézkedési jogköre, vagy ez a terület tulajdonosát illeti meg.
  2. A gépjármű rendszámmal és érvényes műszaki engedéllyel rendelkezik, állapota nem zárja ki a közlekedésre alkalmasságát, tehát nem üzemképtelen. Az, hogy külsőleg nem esztétikus, idős autóról van szó, esetleg hetek, hónapok óta nem „mozgatta meg” a tulajdonosa, még nem ok az intézkedésre. Ha viszont tiltott helyen várakozik, emiatt van lehetőség szankció, pl. helyszíni bírság alkalmazására.
  3. A gépjármű üzemképtelen (lehet rendszám nélküli is), de az adott helyszínre vonatkozó, érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezik (ezt a szélvédő mögött kell jól látható helyen elhelyeznie a tulajdonosnak, üzembentartónak).
  4. A hatósági jelzés (rendszám) nélküli gépjármű tulajdonosát, üzembentartóját a gépjárművön elhelyezett matricával tájékoztatták, felszólították a gépjármű eltávolítására, de a határidő még nem telt le.
  5. A rendszámmal rendelkező és üzemképtelen gépjármű tulajdonosa, üzembentartója ellen jogellenes közterület-használat miatt eljárás indult, mely még nem zárult le, vagyis a bírságot kiszabó és a gépjármű eltávolítását elrendelő határozat még nem vált véglegessé. Hosszabbítja az eljárást, ha a tulajdonos nem fellelhető, elhunyt, hagyatéki eljárás van folyamatban, külföldön van, vagy a cég, melynek a nevén a gépjármű van, megszűnt.

 

Az előbb leírtak jogszabályokon alapuló általános, leegyszerűsített tájékoztatást tartalmaznak. A gyakorlatban ennél összetettebb esetek is előfordulhatnak. Budapest XXII. kerületi közterületen található, hatósági jelzés nélküli vagy üzemképtelen gépjárművet bejelenteni, vagy a gépjármű-elszállításról további információkat kérni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoportjától lehet az ugyfelszolgalat_btkf@bp22.hu e-mail-címen, vagy a +36 20/253-0298-as telefonszámon.