Ugrás a tartalomra

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

2020. szeptember 22. kedd
A szeptember 19-ei tájékoztatón a legújabb kormányrendeletben (431/2020. (IX. 18.) szabályozott intézkedéseket is ismertették. Mindemellett kerületünkben a Helyi Operatív Törzs is megtette a jelenleg szükséges lépéseket, önkormányzatunk felkészült a továbbiakra.
A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

A járvánnyal kapcsolatosan a legaktuálisabb feladat, amely mindenki részéről együttműködést igényel az az, hogy korlátok között tartsuk a járvány terjedését. A maszk viselése, a távolságtartás és a higiéniás szabályok betartása továbbra is a legfontosabb.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Hétfőtől szigorítják többek között a száj és az orr kötelező eltakarására vonatkozó előírásokat. Általánosan elmondható, hogy sál vagy egyéb ruhatakarás már nem elegendő, az orrot és a szájat eltakaró textil vagy papírmaszk viselése a kötelező az alábbi helyszíneken és alkalmakkor!

A maszk viselése kötelező minden:

 •  hatodik életévét betöltött személynek
 • a tömegközlekedési eszközön utazónak, és azok váróiban tartózkodóknak– a maszk hiányában és szabálytalan felhelyezés esetén 8 ezer forint megfizettetésével szankcionálható, illetve leszállítható az engedetlen utas a járműről
 • a vendéglátóipari egységekben a helyiség vendégein kívül minden vásárlónak és ott dolgozónak
 • a bevásárlóközpontok területén, boltokban, piacokon
 • színházban, moziban, zeneművészeti intézményekben, koncerteken
 • múzeumokban, könyvtárakban, egyéb kulturális intézményekben
 • közigazgatási szervek ügyfélfogadásán
 • postákon
 • egészségügyi intézményekben, kórházban (kivéve az ápolt fekvőbeteg)
 • szociális intézményekben
 • társasházi közgyűléseken

Ha a fent felsorolt intézményekben vagy ezeken a helyszíneken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 15 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, a tulajdonos pedig 50 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot kaphat.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések között az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Minden iskola megkapta a részletes protokollt, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve készített el. A protokoll tárgyalja például a távolságtartást, a fertőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is.

A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során lehetőleg mellőzni kell a szoros testi kontaktussal járó feladatokat. Kézfertőtlenítésre lehetőség van az iskolák kapuinál és minden egyes közösségi helyiségben. Minden iskolában nagytakarítást végeznek a tanév kezdetén, és ezt minden nap meg kell ismételni.
Ezt egészítheti ki az önkormányzatunk által még tavasszal beszerzett ózongenerátor is, amelyet ahogy eddig is, továbbra is igénybe vehetnek mind az iskoláink, mind az óvodáink és bölcsődéink.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek és dolgozó mehet.

 • október 1-jétől a köznevelési (óvoda, iskola) és szakképzési intézményekbe testhőmérséklet mérés után lehet belépni
 • Az óvodás és alsós tagozatos gyerekkel szülő csak a mérési pontig mehet, de ide is csak szájmaszkban.
 • akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

Fontos, hogy ha valakiről belépéskor kiderül, hogy lázas, akkor sem kell kétségbeesni, hiszen ez nem jelenti azt, hogy koronavírussal fertőzött az illető. Ebben az esetben értesíteni kell az orvost, és tesztelni kell.

Forrás: https://koronavirus.gov.hu

A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések:

 • A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
 • A zenés, táncos rendezvények helyszínei 23:00-06:00 óráig nem tarthatnak nyitva, ott tartózkodni tilos.
 • megengedett a tartózkodás a vendéglátóhelyeken 23:00-06:00 óra között élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Az országos rendelkezések mellett és azokkal összhangban a XXII. kerületi Helyi Operatív Törzs is meghozta szabályait, intézkedéseit.
Polgármesteri Hivatal, ügyfélfogadás protokollja.


A hatékony védekezés, a hivatal zavartalan működése, az esetleges megbetegedésekre való felkészülés érdekében kerületünk jegyzője utasítást adott ki a Hivatal részére, valamint elkészült a Pandémiás Terv, amely a járványidőszakra való felkészülés feladatait, a pandémiás időszak alatti hivatali működést szabályozza.

Ezek alapján minden dolgozónak kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz, maszk, sál, kendő használata a folyosókon, a közösségi tereken, valamint az irodákon belül is, ha ott többen tartózkodnak.

Amennyiben valaki a koronavírus tüneteit észleli magán — láz, fáradtság, száraz köhögés, egyes esetekben izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj, szaglás és ízvesztés – úgy azt köteles azonnal jelezni a vezetője és a közigazgatásfejlesztési és -szervezési iroda vezetője felé, otthon maradni és az országos protokollnak megfelelően eljárni. Ez a koronavirus.gov.hu oldalon részletesen elolvasható.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a kerületiek védelme érdekében arra kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint telefonon vagy elektronikusan intézzék ügyeiket.
Ha erre nincs mód, a hivatal dolgozói személyesen is fogadják őket, de csak maszkban, az ügyintézővel történő egyeztetés után léphetnek be a Városháza területére. Az ügyintézés teljes ideje alatt kötelező a maszk viselése.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Rendezvények (pl. esküvő) esetén kötelező a védőtávolság megtartása, ehhez igazodik a termek berendezése is. A hivatal folyosóit és közösségi tereit 2 óránként fertőtlenítik.

Az aktuális információk a www.budafokteteny.hu oldalon érhetők el.

Tesztek

Fontosnak tartjuk, hogy a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben dolgozó kollégák számára biztonságos munkakörnyezetet teremtsünk. Ennek részeként amennyiben az szükséges, biztosítjuk a szűrést a dolgozóknak, így véve elejét a fertőzés terjedésének.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Óvodák

Az Egyesített Óvoda tagintézményeire is külön eljárásrend érvényes a fertőzés megelőzése érdekében, amelynek főbb pontjai az alábbiak.

• a szülők – csak a beszoktatás idejére – léphetnek be az épületbe, amennyiben a beszoktatásnak vége, szülő nem tartózkodhat az épületben.

• a szülői értekezleteket a szabadban kell megszervezni, illetve online szülői értekezlet tartására is van lehetőség,

•  az óvodapedagógusok, dajkák, illetve, akik átveszik a szülőktől a gyermekeket, viseljenek maszkot az átvétel-átadás idejére,

• az időjárás függvényében minél több időt tartózkodjanak a gyermekek a szabadban a saját udvarrészükön, az épületben pedig gondot kell fordítani a gyakori szellőztetésre

• az óvodáskorú gyermekek részére semmiféle kirándulás vagy a szülők részvételével zajló közös program nem szervezhető, a szakmai tárgyú rendezvényeken, külsős szakember nem vehet részt

• fertőzés tüneteinek észlelése esetén a gyermeket azonnal el kell különíteni, és értesíteni kell a szülőt.

A teljes eljárásrend elérhető az ovoda22.hu honlapon.

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Bölcsődék

Az Egyesített Bölcsőde tagintézményei is megkapták az iránymutatást, amellyel biztonságosan megszervezhető a gyerekek ellátása.
Az óvodához hasonlóan a bölcsődét is kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A szülő köteles a bölcsődét értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esete áll fenn, és ugyanez vonatkozik a dolgozókra is. Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.

A szülőktől kérik, hogy:

 • a kontaktusok csökkentése érdekében a gyermek egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe,
 • a gyermekeket az otthonról hozott váltóruhába átöltöztetve adják át a kisgyermeknevelőnek/dajkának, biztosítsanak elegendő mennyiségű bölcsődei váltóruhát gyermekük öltözőszekrényében,
 • a gyermekek otthonról hozott játékait amennyire lehet, mellőzzék, ha mégis szükséges, kizárólag naponta mosott/fertőtlenített állapotban hozzák a bölcsődébe.

A bölcsődei beszoktatás minden esetben szülővel együtt történik, azonban egy gyermekkel csak egy szülő érkezhet, akinek szájmaszkot, lábvédő zsákot vagy váltó papucsot kell viselnie.

Ahogyan az óvodák esetében, a bölcsődéknél is zártkörűen, külsős szereplők bevonása nélkül zajlanak a rendezvények, azonban az utasítás javasolja, hogy az ezekről készült fotókat, rövid filmeket a szülőkkel osszák meg a dolgozók, így közvetve a szülők is részesei lehetnek a bölcsődei mindennapoknak.

És további szigorú szabályok vonatkoznak többek között a bölcsődei dolgozók ruházatára, a játékok, használati tárgyak fertőtlenítésére és az étlap összeállítására is.
Az utasítás kiköti azt is, hogy „a járványügyi szabályok betartása mellett elsődleges biztosítani a szeretetteljes nevelést, gondozást.”

Egyesített Bölcsőde honlapja: bolcsode22.weebly.com

A koronavírus-járvány második hullámának intézkedései

Fertőtlenítés

Az önkormányzat megbízásából folyamatosak a közterületi és intézményi fertőtlenítések.

Az elmúlt napokban 41 játszótér, 7 sportpálya, 5 kutyafuttató és a kerület valamennyi buszmegállója és a kiemelten forgalmas közterületek fertőtlenítését kezdték meg illetve fejezték be a szakemberek.

Az intézményekben ózongenerátoros fertőtlenítést végeznek a gyermekek, az ott dolgozók és látogatók védelmének érdekében.