Hírek

A közterületekkel kapcsolatos lakossági kötelezettségekről - Videóval frissítve!
Mindannyiunk érdeke kerületünk rendjének, tisztaságának megteremtése és megóvása. A városképhez nagyban hozzájárul az ingatlanok előtti területek rendezettsége is, ezért fontos, hogy tisztában legyünk az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinkkel.
2020-11-30

A nem vagy nem megfelelően gondozott közterületek számos bosszúságot okozhatnak mindannyiunknak. A járdára, útra lógó ágak a gyalogos, kerékpáros és autós közlekedést nehezítik. A nem jól működő vízszikkasztó vagy -elvezető árkok pedig súlyos károkat okozhatnak a magán- és a közvagyonban egyaránt.

A bosszúság és a balesetveszély elkerülése érdekében fontosnak tartjuk felhívni a budafok-tétényiek figyelmét arra, milyen kötelezettségeik vannak az ingatlanjuk előtti közterülettel kapcsolatban.

Kinek a feladata az ingatlanom előtti közterület gondozása?

A hatályos jogszabályok (1994-ben hozott fővárosi rendelet, 2013-ban hozott kerületi önkormányzati rendelet) kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosság-mentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról. Ez nemcsak köztisztasági kérdést jelent, hiszen kötelességeink elmulasztásából fakadó balesetek jogi következményekkel is járhatnak.

Milyen feladatokat jelent ez pontosan?

Ez többek között:

  • a zöldterületek, járda gondozását
    (Ebbe beletartozik például a zöldterületen a fűnyírás, kaszálás, továbbá a járda gyommentesítése, az összekoszolódott, havas, csúszós járda takarítása is.)
  • a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesését, az utcai fasorok kivételével az ingatlan elé ültetett növények karbantartását, továbbá
  • a nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartását, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását is jelenti, nemcsak az árokból, hanem a bevezető folyókákból is. Ide tartozik, hogy tilos közutakon, közterületeken az út árkába, átereszébe olyan anyagot juttatni, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot, átereszt szennyezi. Ha a víz nem tud bejutni a szikkasztó árokba, tovább folyva a mélypontokban már olyan mennyiség gyűlhet össze, ami komoly problémákat és rongálásokat okozhat.
    (Ennek értelmében nem szabad például sem zöldhulladékot, sem más anyagot az árokban tárolni és gyűjteni.)

Budafok-Tétény az otthonunk, és szeretnénk szépnek, rendezettnek látni. Ezért is kérünk minden ingatlantulajdonost, a jogszabályokban foglaltak szerint gondoskodjanak az ingatlanuk előtti közterület fenntartási munkáinak elvégzéséről. Köszönjük szíves együttműködésüket.