Hírek

A lomtalanítás szabályai
Az FKF Zrt. idén is ingyen szállítja el a háztartásunkban felgyűlt, szabályosan kihelyezett, fölöslegessé vált tárgyainkat. A lomtalanítás május 22-31-ig tart kerületünkben, ahol minden nap más körzet kerül sorra. Az FKF Zrt. értesítőlevélben, társasházak esetében kifüggesztett plakátokon tájékoztat a kihelyezési időpontokról.
2018-05-19

A nagyobb méretű hulladékok ingyenes elszállítása nagy segítség, de néhány dologra figyelnünk kell, hogy megőrizhessük a köztereink tisztaságát, rendezettségét és ne akadályozzuk a közlekedést sem.

Mivel közterület-szennyezési, illetve köztisztasági szabálysértést követ el, aki nem a megjelölt időpontban készíti ki a lomokat, ezért a kerület közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak az FKF Zrt. által kiküldött hivatalos tájékoztató levélben megjelölt napon, 18 óra után készítsük ki a lomokat!

Ne helyezzünk ki a lomtalanításnál:

• a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
• veszélyes hulladékot
• építési törmeléket
• gumiabroncsot
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut
• földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gépjárműroncsot

A lomokat a lakóházunk előtti, az FKF járműveivel jól megközelíthető közterületre tegyük ki! Fontos, hogy a lomokat ne az úttestre rakjuk, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak. Az FKF Zrt. a lomtalanítást követően elvégzi az úttest takarítását, viszont az ingatlan előtti terület, valamint járdaszakasz tisztaságának biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének a kötelessége.

A veszélyes hulladékoktól is megszabadulhatunk, ha a lomok kihelyezését követő napon az erre a célra előre kijelölt helyszínre visszük azokat. A gyűjtőpontokon leadható veszélyes hulladékok:

• sütőolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei,
• olajos műanyag flakon,
• oldószerek, higítók,
• növényvédőszerek,
• akkumulátor, szárazelemek,
• elektromos és elektronikai hulladék,
• gumiabroncs,
• szórópalack,
• fénycső
• gyógyszerhulladék

Mivel mindannyiunk közös érdeke, hogy a lomtalanítás ne okozzon rendzavarást kerületünkben, ezért a szabályok betartását mobil térfigyelő kamerák is felügyelik.

Kérjük mindenki szíves közreműködését, hogy Budafok-Tétényben rendezetten és fennakadások nélkül történhessen az idei lomtalanítás.

További információk a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapján érhetők el:

Forrás: http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/lomtalanit/eves_ingyenes