Hírek

A mai nappal megkezdődik az új bölcsőde építése
A 2019. decemberi testületi ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy egy 72 férőhelyes bölcsődeépülettel bővíti a férőhelyek számát a kerületben. 2021. január 4-én aláírásra került a vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás győztesével, január 7-én pedig a munkaterület átadása is megtörtént, így a kivitelezési munkák is hamarosan megkezdődnek a Terv utca 14/a sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon.
2021-01-10

A 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító intézményrendszer fejlesztése mind országosan, mind pedig kerületünkben is napirenden lévő téma. Kerületünk adottságai, továbbá magas színvonalú intézményi ellátásai vonzzák az otthont kereső fiatal párokot, családokat, akik természetesen a lakhelyükhöz vagy a munkahelyükhöz közeli intézményben szeretnék tudni gyermekeiket. Évről évre növekszik a bölcsődébe jelentkező gyermekek száma, amelyet Egyesített Bölcsőde nyilvántartása is egyértelműen igazol, így kerületünkben is időszerűvé vált a kapacitás növelése.

Míg korábban a Leányka tagbölcsőde átalakításával sikerült további férőhelyeket biztosítanunk, a továbbiakban a szükséges mértékű kapacitásnövelést tagintézményeink átalakításával már nem lehetett megoldani. Az itt élő kisgyermekes szülők, valamint a kerületünkben letelepedést tervező fiatal párok munkavállalását, integrációját csupán nagyobb léptékű ellátásbővítéssel tudjuk támogatni.

A projekt megvalósításához a Pénzügyminisztérium által kiírt Bölcsőde fejlesztési program pályázatán 300 millió forint összegű támogatást nyertünk el, mely összeghez a Képviselő-testület döntése alapján biztosított önrész adja a projekt pénzügyi fedezetét.

Az optimális földszintes elhelyezés érdekében tervezett pavilonos elrendezésben a telek közúttól kicsit távolabbi részén a 2 csoportszobás nevelési egységek mindegyike önálló játszóudvart ölel körbe. Három nevelési egység kerül így kialakításra, amelyeket összeköt a bölcsődét kiszolgáló helyiségek (főzőkonyha, öltözők, irodák) tömbje. Az tagbölcsőde építésével 23 új munkahely jön létre.

A funkcióból adódó, kötelezően biztosítandó helyiségek mellett egy 100 adagos főzőkonyha is a program része lett, amely a kerületi bölcsőde hálózat többi intézményét is segíteni tudja a gyermekek étkeztetésben.

Mivel a tervezett létesítmény kerületünk dinamikusan fejlődő részén valósul meg, ezért hosszú távú terveink közé tartozik egy a környéken lakó valamennyi kisgyermek számára elérhető játszótér kialakítása, melyre a bölcsőde épülete előtti területen parkolók létesítése mellett kerülne sor.

A szerződés szerint az épület 2021. októberére fog elkészülni, ezt követően használatbavételi engedélyt kell kérnünk és a hivatalos eljárás közben kezdődhet majd el a belső helyiségek berendezése, hogy kerületünk kisgyermekei minél hamarabb birtokba vehessék új játszóhelyiségeiket.

Mint minden nagyszabású építőipari beruházás, ez is megértést és türelmet kíván a környéken lakóktól és közlekedőktől. A kivitelező határozott ígérete, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy minimalizálják az építkezéssel járó környezeti terhelést. Már a tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk a „zöldfelületek védelmére és megőrzésére”, ezért az új bölcsőde zöldtetővel és korszerű, klímabarát, megújuló energia felhasználásával készül.