Hírek

A mindennapi megtérés jegyében – a reformáció 500. évfordulójának budafoki ünnepsége - Videóval frissítve!
A Budafoki Evangélikus Templomban a Budafoki Református Egyházközség gyülekezetével közösen ünnepelték a reformáció 500. évfordulóját. Az ökumenikus istentiszteleten – amelyet Hokker Zsolt evangélikus lelkész vezetett - részt vett Karsay Ferenc polgármester és Szepesfalvy Anna alpolgármester is.
2017-11-08

„Isten uralma akkor veszi kezdetét, amikor valaki megtapasztalja az ő közelségét. Ez az érzés pedig Jézus Krisztus által, kereszthalálával, feltámadásával került közel az ember evilági lényéhez, ez találja szíven az érző embereket, engedelmességre intve” – mondta Nagy Péter református lelkipásztor.

 

Mindez visszafordítja a tévutakra tévedt gyarló embert, Isten felé fordítja. Ez a visszatérítés, visszatalálás a helytelen irányból nem más, mint maga a reformáció. Megváltozni, felhagyni az addigi gondolkodásmóddal, életmóddal és az őszinte bűnbánat útjára térni, ez a követendő út, mondta szószéki igehirdetésében Nagy Péter. Gyakoroljuk tehát mindennapi életünkben a megtérést, mert ez a reformáció üzenete, értelme – tette hozzá a református lelkipásztor. Mint fogalmazott, ez az alázatos életmód ad esélyt arra, hogy részesedjünk Isten országának hatalmából.

 

Németh Géza református gondnok az ökumenikus istentiszteleten Máté evangéliuma 10. részének 20. versét idézte: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” Szerencsére most a mai világunkban nekünk itt nem kell tartanunk attól, hogy a hitünkért elpusztítanának minket, de jó ha gondolunk arra, hogy a világ számos részén a kereszt léte ma is elég ahhoz, hogy valakit keresztre szegezzenek. Hálásnak kell lennünk Istennek, hogy mi nem ilyen helyzetben vagyunk, de ugyanakkor fontos, hogy arra is gondoljunk, mi az a lelki tartás, amire szükségünk van ahhoz, hogy valóban a mindennapi megtérésünk megtörténhessen, a szűkebb és tágabb környezetünkben másokért is a jót cselekedve élhessünk. Áldás, békesség! Erős vár a mi Istenünk! – ezt az üzenetet kell naponta továbbadnunk, ez erősítheti a kerületünk közösségét is, mondta Németh Géza református gondnok.

 

Antal Gergely evangélikus felügyelő beszédében azt hangsúlyozta, a reformáció jelentése nem csupán a megújítás, hanem a visszaalakítás is. Luther Márton is azt hirdette 500 évvel ezelőtt, hogy vissza kell térni a gyökerekhez, a tiszta vizű forráshoz, mert a Szentírás olvasása, követése a mindennapi életben vihet csak közelebb az Úrhoz. A hitünk folyamatos, szüntelen megreformálása, megújítása nem évről évre október 31-én, nem a nagy egyházi ünnepeinken, hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre kell, megtörténjen, hanem minden nap. Az ige olvasása, megértése és elfogadása által. Akkor majd mindenki tudni fogja, hogyan Dicsértessék a Jézus Krisztus, mert miénk lesz az Áldás, Békesség, hiszen hisszük, hogy Erős vár a mi Istenünk! – zárta szavait Antal Gergely evangélikus felügyelő.

 

Nagy sikert aratott az ünnepi istentiszteleten a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola egy gyerekcsoportja. A fiatalok a reformáció történetét feldolgozó rövid bábelőadást is tartottak, saját készítésű díszletekkel, jelmezekkel, bábokkal.

 

 

Az úrvacsoraosztást követően a jelenlévők egyetértésével ünnepi közgyűléssé alakult az istentiszteleten a hívők gyülekezete, majd Antal Gergely felolvasott egy határozat-tervezetet, amelyet ezt követően kézfeltartással a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak. A határozatot távozáskor egy csatolt jelenléti ív aláírásával, kézjegyükkel is hitelesítették.

 

 

 

 

 

FOTÓ: KOCSIS ZOLTÁN ::

 

A PROMONTOR TV ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

Kapcsolódó képgaléria: