Hírek

Adókat töröltek el Budafok-Tétényben
Eltörlik a jövő évtől a magánszemélyek garázsadóját, és nem kell kommunális adót fizetni a lakáscélra használt ingatlanok után
2019-12-27

Megszüntetik a kerületben a kommunális adót azok számára, akik életvitelszerűen élnek a lakásukban, és az ingatlan hasznosításából bevételük nem származik. Eltörlik a magánszemélyek garázsadóját is. Azoknak viszont, akik nem lakás-, hanem kereskedelmi célra használják az ingatlanukat, magasabb adót kell majd fizetni.

Karsay Ferenc polgármester javaslata alapján helyi adókat töröltek el a kerületben. A képviselő-testület elfogadta a helyi adórendelet módosításáról szóló polgármesteri javaslatot. Eszerint a jövő évtől az az adózó, aki az adóév első napján (január 1-jén) a XXII. kerületben lakóhellyel rendelkezik, saját maga vagy közeli hozzátartozója életvitelszerűen tartózkodik a lakásban, és a lakás hasznosításából jövedelme nem származik, mentesül a kommunális adó megfizetése alól. Továbbá eltörlik a magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után fizetendő építményadót is. Ez ösztönzőleg hathat a gépjárművek ingatlanokon belüli elhelyezésére, és csökkentheti az egyre fokozódó parkolási gondokat a kerületben. Mindez közel 20 ezer kerületi lakost érint. Az adóiroda a változásokról hamarosan levélben tájékoztatja az érintetteket.

Karsay Ferenc a magánszemélyek garázsadójával kapcsolatosan közölte: sok kritikát kaptak, mivel a gépjárműtárolásra alkalmas építmény akkor is adóköteles volt, ha nem volt az adózónak gépjárműve. Sokan megjegyezték azt is, hogy a közterületi parkolási gondokat is enyhítheti az ingatlanon belüli gépjárműtárolás ösztönzése. Az önkormányzati vezetők, képviselők is sok esetben találkoztak olyan adózói véleménnyel, hogy a garázsok után megállapított adó magas, különösen a lakások után fizetendő kommunális adó összegéhez képest. Adóemelést javasoltak ugyanakkor a Htv.-ben meghatározott kereskedelmi egységekre, valamint a garázsokra átlagosan 20 százalékos mértékben. A 100 négyzetméter hasznos alapterületet meg nem haladó nagyságú kereskedelmi egység esetén 1680 Ft/nm adót kell majd fizetni évente. A garázs, valamint a 100 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó nagyságú kereskedelmi egység esetén évente 1900 Ft/nm adó fizetendő.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a 2019. évi bevételekhez képest a 2020-as adóévre az adómértékemelésből 64 millió forint többletbevétel származik, egyúttal a magánszemélyek részére biztosítandó gépjárműtároló utáni mentesség címén 78 millió forint kiesés várható. A kettő közötti 14 millió forint különbözetet a feltárások, végrehajtások eredményeképpen, illetve a 2019. évben használatba vett építmények (különösen a nagyobb alapterületű raktárak, irodák) adózás alá vonásával tudják pótolni.

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban a polgármester kifejtette: a Gazdasági Programban lefektetett adópolitikai elvek szerint a 2015. évi bevételi szintet meg kell őrizni. Az adóhatóság ugyanakkor az adózói kört azóta szélesítette a helyi adók körében is. Ezért lehetőség nyílik arra, hogy képviselő-testületi döntéssel Budafok-Tétényben 2020. évtől a lakások után az ingatlanok tulajdonosai/vagyoni értékű jog jogosítottjai (amennyiben a kerületben élnek életvitelszerűen) mentesüljenek az adófizetés alól. A jövőben tehát akinek a XXII. kerület illetékességi területén van a lakóhelye és életvitelszerűen saját maga vagy közeli hozzátartozója él a lakásban, az mentesül a kommunális adó megfizetése alól. A mentességi szabály értelemszerűen nem vonatkozik azokra a lakástulajdonosokra, akik nem saját vagy közeli hozzátartozójuk lakhatását biztosítják az ingatlanban. A rövid vagy hosszú távú lakáskiadással vagy az ingatlan egyéb hasznosításával foglalkozó adózókat tehát továbbra is terheli majd a kommunálisadó-fizetési kötelezettség. A mentességi szabályt természetesen az önkormányzati lakások bérlőire is kiterjesztették. A mentességi szabályokkal egyidejűleg az adó mértékét a tényleges adómaximum alatti mértékben (30 000 Ft/lakás/év) határozták meg.

Jelenleg a közel 20 ezer adóalany közül 1300 nem rendelkezik kerületi címmel, az adómentességi szabály azonban 2020. január 1-jén lépne életbe, így ez a szám még változhat. A rendeletbe épített eljárási szabály szerint az adatbejelentést csak azoknak kellene megtenniük, akik nem felelnek meg a mentességi szabálynak.
A mentességi szabály életbelépésével az idei évi bevételi tervnél 180 millió forinttal kevesebbel tervezhet a kerület ebben az adónemben 2020-tól. Ahhoz viszont, hogy a Gazdasági Programban megjelölt alapelv ne csorbuljon, az összbevételek ne menjenek a 2015. évi szint alá, a telekadó adónemben is változtatás lesz. Tíz éve került az adórendelet szabályai közé az a szabály, hogy nem terheli telekadó-fizetési kötelezettség azt a telket, amelyen környezeti kár elhárítására, megszüntetésére irányuló műszaki beavatkozás zajlik az illetékes környezetvédelmi hatóság véglegessé vált döntése alapján. Tekintettel arra, hogy a vállalkozásoktól elvárható lett volna még saját üzleti érdekük miatt is, hogy a telekadó összegét a kármentesítésre fordítsák, ez a telekadó szabály mégsem hatott ösztönzőleg, a továbbiakban azt kizárólag a magánszemélyek telkeire fogják fenntartani. A 2020. évben óvatos becsléssel 75 millió forint növekménnyel terveznek ezzel az intézkedéssel. (VH)

Kapcsolódó képgaléria: