Hírek

Árajánlatkérés - a XXII. kerület Tündérkert és Napocska Napközi Tagóvodában végzendő épületasztalos munkák kivitelezésére
Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzata, mint ajánlatkérő, jelen levelében felhívja Önt, hogy cége nevében tegyen ajánlatot az alábbiak szerint:
2015-05-15

Az ajánlatkérés tárgya és a teljesítés helye:
A 1221 Budapest, Anna u.9. szám alatti Tündérkert Tagóvoda és 1225 Budapest, Napközi u. 2. szám alatti Napocska Napközi Tagóvodában végzendő  épületasztalos munkák kivitelezésére
Az ajánlatot az alábbi műszaki tartalomra kérjük megadni:
A tárgyi munkák kivitelezése a mellékelt dokumentációk, műszaki leírás, fényképek, és a kifejtett feltételek alapján történik. A műszaki tartalmat a műszaki leírás, az ajánlati dokumentáció, a fényképek együttesen tartalmazzák, melyek jelen levél mellékleteit képezik.
Ajánlatukat a helyszín megtekintése és a méretek felvétele után szíveskedjenek megadni. Az intézmény nyitvatartási időben, a vezetővel egyeztetve megtekinthető.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2015.06.05.
A helyszíni munkakezdés és a munka elvégzésének tervezett időpontja:
2015.07.13. – 2015.08.07. Tündérkert és a Napocska Napközi Tagóvoda
Előteljesítés lehetséges.
Számlázási lehetőség: leigazolt teljesítés alapján egy végszámla nyújtható be.
Fizetési feltételek: teljesítési igazolás alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó 20.000,- Ft/naptári nap kötbért köteles fizetni, amely a számla összegéből kerül levonásra.
A megkötendő szerződés: Átalányáras tervezési szerződés
Bírálat módja és az eljárás lefolytatása: A legalacsonyabb árajánlatot tevő vállalkozással tervezünk szerződést kötni. A felolvasó lapon 10% tartalékkerettel megnövelt vállalási árat kérünk feltüntetni.

Az Önkormányzat az ajánlati, pályázati felhívást bármikor jogosult visszavonni, a beszerzési eljárást bármikor jogosult eredménytelenné nyilvánítani. Az ajánlati felhívás visszavonásáról, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról az ajánlattevőket tájékoztatni kell, a döntést indokolni nem szükséges. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén, vagy a szerződés megkötésének bármely okból történő elmaradása esetén az Önkormányzatot semminemű felelősség nem terheli, ajánlattevő sem kárának, sem egyéb költségének megtérítését nem érvényesítheti.

Ajánlatadási határidő: 2015.05.28. 12.00 óra, amely időpontig az ajánlatnak be kell érkeznie az alább megjelölt személyhez. Ajánlatkérő az ajánlat átvételéről elismervényt ad, és biztosítja, hogy a benyújtott ajánlatok a határidő előtt nem kerülhetnek felbontásra, jogosulatlan felhasználásra.
Az ajánlat beadásának formája: Az ajánlattevő által benyújtásra kerülő dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- Az ajánlattevő neve, címe, adószáma, számlaszáma, telefonszáma, fax száma, e-mail címe, felelős vezető neve, beosztása, a kapcsolattartó neve, telefonszáma. (az adatok a felolvasó lapon is szerepeltethetőek)
- Felolvasó lap (a megkívánt formát csatoltuk)
- Árazott tételes költségvetés, árajánlat 1 példányban kitöltve, teljes körűen papír alapon

Amennyiben kérdés merülne fel,  kérem vegyék fel a kapcsolatot Ring Dianával a ringd@bp22.hu e-mail címen.
Ajánlataikat a fenti tartalommal egy példányban, lezárt borítékban, személyesen Ring Diánánál vagy helyettesénél, a Városháza 63-as szobájában, vagy postán Ring Diána nevére és a fejlécen megjelölt címre címezve kérjük benyújtani. Az ajánlatokra kérjük ráírni, hogy
„Tagóvodák épületasztalos munkái – ÁRAJÁNLAT”

Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az ajánlatadási határidőig az ajánlatnak be kell érkeznie Ring Diánához, a késedelmesen beérkező ajánlatokat nem fogadjuk el, a késedelem miatt igazolásnak helye nincs.

Budapest, 2015. május 21.

Köszönettel:

Wohner Zsolt
Városfejlesztési és -üzemeltetési irodavezető

Letölthető mellékletek