Hírek

Árajánlatokat vár az önkormányzat
Budafok-Tétény Önkormányzata telekalakítási változási vázrajz készítéséhez árajánlatokat vár az erre jogosult szakemberektől.
2017-11-20

Az önkormányzat a Rákóczi út 228882/22 hrsz-ú ingatlan megosztását kívánja végrehajtani. Ennek érdekében árajánlatot kér jogosultsággal rendelkező földmérő szakembertől a 228882/22 hrsz-ú közterületi ingatlan szabályozási tervben jelölt feltételes szabályozási vonala mentén (két felé) történő megosztásra.

A szabályozást lásd a térképen, vagy itt.  

 

Az elvégzendő munka a következőkből tevődik össze: térrajz készítése, záradékoltatása, telekalakítási eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítása, földhivatalba történő benyújtása engedélyezésre. Az árajánlat térjen ki a földhivatali adatszolgáltatás és vizsgálat-, valamint a telekalakítási eljárás díjára külön. Az árajánlat elfogadása esetén a telekalakítási változási vázrajzot a megrendelést követő 15 napon belül kell benyújtani a földhivatalba vizsgálatra és záradékolásra. Vállalkozó a változási vázrajz földhivatali záradékolását követően a telekalakítási kérelem és az eljáráshoz szükséges dokumentáció földhivatalba érkeztetésével jogosult a számla benyújtására.

A beszerzési eljárás eredményessé nyilvánítható, ha legalább egy ajánlat érkezett. Az ajánlatkérő a felhívást bármikor jogosult visszavonni, és a beszerzési eljárást bármikor jogosult eredménytelenné nyilvánítani. Az ajánlati felhívás visszavonásáról, illetve az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról az ajánlattevőket tájékoztatni kell, a döntést indokolni nem szükséges. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén, vagy a szerződés megkötésének bármely okból történő elmaradása esetén az önkormányzatot vagy a Polgármesteri Hivatalt semminemű felelősség nem terheli, ajánlattevő sem kárának, sem egyéb költségének megtérítését nem érvényesítheti.

Az árajánlatot 2017. november 27-én 10 óráig lehet az epitesihatoság@bp22.hu  email címre megküldeni.