Ugrás a tartalomra

Veszélyes is lehet a jég!

2010. január 22. péntek
Télen a jeges vizek is szedik áldozataikat, az előírások be nem tartásából vagy nem ismeretéből eredően. Ezért indokolt kellő időben felhívni a lakosság figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb szabályaira, rendelkezéseire.
Veszélyes is lehet a jég!

Megjött a tél, a vizet szerető ember vágyik télen is a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére. A Dunai Vízirendészet információi szerint a Duna lassúbb folyású mellékvizein megjelent az egybefüggő, de még vékony jégtakaró. A gyorsabb mellékvizeken és a főmederben egyre nagyobb mértékben zajlik a jég.

A Vízirendészeti Szolgálat szeretné, ha csökkennének a balesetek, ezért indokoltnak tartja kellő időben felhívni a lakosság figyelmét a jégen való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire. A 46/2001. (XII.27.) BM. számú rendelet ide vonatkozó rendelkezései sajnos kevés ember előtt ismertek. Indokolt felidézni saját jól felfogott érdekünkben a legfontosabbakat.

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni

  • éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
  • járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
  • kikötők és veszteglőhelyek területén,
  • folyóvizeken.

A teherbírást csökkentő tényezők:

  • fenékről előtörő kisebb, nagyobb források,
  • csatornabekötések,
  • áradás, apadás által kialakított jégmozgás,
  • felmelegedés (a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet).

Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre újabb és újabb táblák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, rajtuk való közlekedés életveszélyes és tilos!

A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás következtében a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható. Több napos melegebb idő hatására a felület mosódik, a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb jégfelületen különös veszélyeket rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni. Ezeken a területeken az éjszakai tartózkodás különösen veszélyes.

Felhívjuk azon gazdálkodó egységek, horgászegyesületek, horgászok és magánszemélyek figyelmét, akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői, hogy ha a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni!

Jégkitermelés, vagy más - jégen történő - munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni és mentőeszközt biztosítani.

Ajánljuk még, hogy azokon a területeken, ahol felnőttek vagy gyermekek tömeges megjelenése várható, pl. szabadstrandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez felúszó, nagyfelületű tárgyakat, pl. falétrát, pallót és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.

Fontos tanács, hogy a jeges vízből mentett embert ne vigyük azonnal túlfűtött, meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.
Részletesebb tájékoztatást a Dunai, Tiszai és Balatoni Vízirendészeti szolgálatnál, az életmentéssel foglalkozó karitatív egyesületeknél kérhetnek.

A vízirendészet felhívja a figyelmet, hogy télen is hatályban vannak a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályai!
A folyóvizekben, állóvizekben, vízi létesítmények (pl. csatornák) vízében fürödni téli időszakban is veszélyes, sőt ilyenkor a legveszélyesebb.
Mindenki számára belátható, hogy az alacsony hőmérsékletű víz milyen veszéllyel jár, milyen veszélyt jelent az emberi szervezetre, az egészségre a hideg víz hatása.
?“vva int mindenkit a vízirendészet, hogy kövesse a legendás hírű Schirilla György valamint az ifj. Schirilla példáját és megpróbálja átúszni a Dunát, vagy bármelyik vízfolyásunkat, állóvizünket! Ezeknek a közismert embereknek a szabad vizekben történő fürdőzése, úszása vízi rendezvénynek minősül, melyet a vízirendészeti szervek engedélyeznek szigorú feltételek előírásával. Minden esetben az emberi élet, az egészség elsődlegessége a szempont, és ezeket figyelembe véve határozzák azokat a szigorú feltételeket, amelyek betartása mellett engedélyezik a vízirendészeti szervek ezeket a még sportembereknek is igen nagy fizikai és egészségi terhet jelentő fürdőzéseket.
Ahhoz, hogy a már említett sportemberek ezeket a téli úszásokat végre tudják hajtani, komoly, intenzív, speciális felkészülés szükséges, melyet szigorú orvosi felügyelet mellett hajtanak végre. Jól példázza a fentiekben leírtakat az ez év elején Mohácson történt tragédia, ahol is felkészületlenül, megfelelő kondíció hiányában próbált egy személy a Dunában úszni.

A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján a jégen tartózkodás szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a vízirendészet fokozottan ellenőrizni fogja!

Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság