Ugrás a tartalomra

Javaslatok tehetők a Zalabai Gábor-díjra

2010. június 09. szerda
Budapest Főváros Közgyűlése a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X.1.) Főv. Kgy. rendeletével megalapította a "Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért" díjat.
Javaslatok tehetők a Zalabai Gábor-díjra

A "Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért" díj adományozható a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, a foglalkoztatáspolitika területén, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedő, Budapesten kiemelkedő tevékenységet végző személy, illetve szervezet munkájának elismerésére. A rendelet 5/A. §-a alapján a díjak csak élő természetes személyek, illetve létező közösségek részére adományozhatóak, kivéve azon személyeket, akik szolgálati kötelezettségük teljesítése során, vagy azzal összefüggésben az életüket vesztették.

A kerületi önkormányzatok képviselő-testületei is javaslatot tehetnek a helyi elismerés adományozására. Budafok-Tétény önkormányzatának képviselő-testülete 2010. június 24-i ülésén fog javaslatot tenni a Fővárosi Közgyűlésnek. Addig várja a kerületiek javaslatait a díjra érdemes személyekre.

A Budapest Főváros Önkormányzata által alapított díj adományozása az elmúlt évekhez hasonlóan 2010. évben is a Szociális Munka Napja alkalmából, november 12-én történik.

Kérjük, hogy a javaslatokat formanyomtatványon, 2010. június 22-én 12 óráig, a Szociális, Egészségügyi és Gyámügyi Irodára (1221 Budapest, Anna utca 15/b.), vagy az onkormanyzat@bp22.hu e-mail címre szíveskedjenek beküldeni.

Letölthető nyomtatványok