Kerületünk tisztasága közös felelősségünk

2010. augusztus 03. kedd
A város rendezett állapota, a zöldfelületek gyommentesítése, a növényzet gondozása, a járdák, utak tisztán tartása közös felelősségünk, hogy környezetünk élhetőbb és szebb legyen.

Nyáron fontos feladatunk a zöldfelületek gyommentesítése, az allergén gyomok - főként a parlagfű - elleni védekezés. Ez nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontokból is fontos, mert manapság egyre több lakótársunk szenved a messzire elszálló allergén pollenek miatt.

A biztonságos közlekedés érdekében nagyon fontos, hogy a növények ne szűkítsék le a járművek és a gyalogosok szabad útvonalát, az utat be lehessen látni. Ezért nem csak a lágy szárú, hanem a fás szárú növényzetet is rendszeresen gondozni kell, mind az ingatlanon belül, mind azon kívül. Gondoskodnunk kell a megfelelő telepítési távolságról és a növényzet megfelelő metszéséről. A sövények nyírásánál és a fák telepítésénél ügyeljünk arra, hogy az út szegélye mellett egy autó meg tudjon állni úgy, hogy a kereke az útszegélyen, vagy kiemelt szegély esetén közvetlenül mellette állhasson. A járda szélén el kell tudni mennie pl. egy gyermekét vezető anyának úgy, hogy sem neki, sem gyermekének ne súrolja-tépje ruháját bokor, fa stb. Két embernek el kell férnie egymás mellett.

A gondozási munkákhoz hozzátartozik a keletkezett hulladékok elszállítása is. Az FKF Zrt. zöldjárata hetente egy alkalommal, péntekenként elszállítja az FKF-logóval ellátott zsákokba helyezett zöldhulladékot.
A 100 literes zsákok megvásárolhatók a Polgármesteri Hivatal portáján is, 180 forintos áron. A zsákokba lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű és gyom tehető. A vastagabb, egy méternél nem hosszabb faágakat darabolva, összekötve helyezzék a zsákok mellé.

Kerületünk tisztasága, rendezett állapota közös felelősségünk, hogy környezetünk élhetőbb és szebb legyen.

Köszönjük, hogy munkájukkal segítik környezetünk megőrzését!

 

A vonatkozó jogszabályok

 • 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról
  3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
  a) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;
  b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;
  c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;"
 • 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
  A fás szárú növények telepítése 2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az - figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.