Hírek

Csapadékcsatorna a Váza utcánál
Az M0 útgyűrű szélesítése következtében a Bartók Béla út térségében a jelenlegi csapadékvíz-elvezetést biztosító rendszer megszűnik, ezért az M0 útgyűrű tárgyi szakaszához kapcsolódóan megtervezték az elvezető csapadékvíz-gerinccsatornát a Váza utca - Batthyány utca - Csút utca, illetve a Batthyány utca nyomvonalon, közel 1900 méter hosszban, a Váza utcai átemelő telep csapadékvízoldalának bővítésével egyetemben.
2010-08-12

A Váza utcai szivattyútelep és az M0 útgyűrű között megépül a csapadékvíz-elvezető rendszer gerinchálózata, amely két ponton fogadja az útgyűrű csapadékvizeit. Ebből a két csatlakozási pontból kiindulva ø100-180 centiméter belméretű csatornát építenek az átemelő telepig. Az épülő csapadékvíz-csatorna magassági vonalvezetése miatt a meglévő keresztező víz- és szennyvízcsatornákat több helyen ki kell váltani.
Az építési munkálatok során a csatorna nyomvonalában található utcákban forgalomterelésre és egyes esetekben szakaszos lezárásra lehet számítani. Erről minden esetben előzetesen értesítjük a helyi lakosokat.

Az építési munkálatokat 2010-ben, várhatóan az alábbi ütemezésnek megfelelően tervezik elvégezni:

  • Füttyös utca a Március 15. utca és a Virágoskert utca közötti szakaszon (csatornaépítés és vízkiváltás, várhatóan 2010 augusztus-szeptember hónapban),
  • Csút utca teljes hosszban (csatorna építés és szennyvízkiváltás, várhatóan 2010 szeptember-október hónapban),
  • Batthyány utca a Csút utca és a Társasház utca közötti szakaszon (csatornaépítés, víz- és szennyvízkiváltás, várhatóan 2010 augusztus-november között),
  • Virágoskert utca a Batthyány utca és a Tenkes utca közötti szakaszon (csatornaépítés, várhatóan 2010 július-augusztus hónapban),
  • Bartók Béla út és Füttyös utca sarka (vízkiváltás, várhatóan 2010 szeptember hónapban),
  • Váza utca teljes hosszban (csatornaépítés és vízkiváltás, várhatóan 2010 július-augusztus hónapban),
  • Dunapart utca 6. sz. főút felőli végétől 50-100 méter hosszban (csatornaépítés, várhatóan 2010 október-november hónapban).

Az érintett utak végleges helyreállítása 2011. április-május hónapban várható.

Tervezett nyomvonal és helyszínrajz: