Hírek

Tanévnyitókon jártunk
Augusztus utolsó és szeptember első napjaiban a tanévkezdés a legaktuálisabb mind a gyerekek, mind a szülők, mind a pedagógusok számára.
2012-09-04

Kerületünk iskoláiban a szokott módon tartottak évnyitókat. Ezek az ünnepségek azoknak a gyerekeknek a legizgalmasabbak, akik most kezdik iskolaéveiket. Sok-sok kérdéssel van kikövezve az ismeretlenbe vezető út, és ha van is idősebb testvér, családtag, az addig soha nem tapasztalt valamit, az iskolát minden elsős maga fedezi fel. De nem kevesebb a kérdés azokban sem, akik felsőbb iskolájukban kezdenek. Három intézmény tanévnyitóján jártunk.

Kozmutza, a gyémántcsiszoló

A Kozmutza Flóra Egységes Gyógypeagógiai Intézményben augusztus 31-én tartottak évnyitót. Jelen volt Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Kocsondi Görgy önkormányzati képviselő és Sebes Gábor, az Oktatási és Informatikai Bizottság elnöke.

 
Marci és Gergő

Kovács Márton, hívjuk csak Marcinak, aki tavaly még óvodásként adta elő Lázár Ervin "Szökevény szeplők" című meséjét, ismét sikert aratott a mesebeli névrokon hetvenhat - azaz hetvenhét - szeplőjének történetével, de vastapsot kapott Farkas Gergő gitár-ének produkciója is.

 
Soltész Miklós és hallgatósága

Soltész Miklós a csiszolatlan gyémánthoz hasonlította a gyermekeket, akik a sok-sok törődést sok-sok örömmel viszonozzák. "Ebben az iskolában talán törődésből több kell, mint másutt, de apró örömökből is több van. Az ide járó gyerekektől tanulni lehet. Erőt, kitartást és bíztatást az élet más területein is meglévő nehézségekre is." - mondta többek között az államtitkár, majd köszönetet mondott a szülőknek, a pedagógusoknak és a fenntartó önkormányzatnak.

Sokat mondó utcanevek

A Közgazdász és a Művelődés utca találkozásánál szeptember elsején nyitották meg a Tomori Pál Főiskola és a most induló szakközépiskola tanévét. Huszonnyolc középiskolás és közel 300 főiskolai hallgató kezdi itt a tanévet. Az emeleti nagytermet megtöltő diáksereg állva fogadta az intézményvezetők és a díszvendégek bevonulását. Ott volt Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke (az anyaintézmény székhelye Kalocsa), Németh Zoltán országgyűlési képviselő, Szabolcs Attila Polgármester, Karsay Ferenc alpolgármester, az intézmény vezetői, valamint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége részéről Hervai István elnök és Kozma Erzsébet titkár.


Az évnyitó díszelnöksége

A Classic Five rézfúvós együttes* műsora után dr. Meszlényi Rózsa rektor tartott ünnepi beszédet. "Főiskolánk továbbra is őrzi igen előkelő helyét a felsőoktatási rangsorban, az oktatók kiválósága alapján a Budapesti Corvinus Egyetem után a második helyen áll. Továbbra is őrizzük országos első helyünket az egy minősített oktatóra jutó hallgatói létszám tekintetében. Főiskolánk, oktatógárdáját tekintve, évek óta Magyarország egyik legjobb gazdasági főiskolája. Remélem, rövid időn belül hasonló eredményről tudok beszámolni a középiskolánk vonatkozásában is." - mondta többek között a rektor, majd hozzátette: "A budapesti működési helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a főváros olyan kerületében tevékenykedjünk, ahol korábban nem működött sem felsőoktatási intézmény, sem kéttanítási nyelvű közgazdasági szakközépiskola. Nem konkurálni akarunk a már működő intézményekkel, hanem hozzáadni szeretnénk Budapest oktatásához, ahogy tettük ezt Kalocsán is."

 

Beszéde után a rektorasszony átadta a Tomori Pál Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola igazgatói kinevezését Jákli Gyulának. A hallgatói eskütétel után a rektor és a most kinevezett igazgató egyenként, kézfogással fogadta hallgatóvá az elsősöket.

* A Classic Five együttest hallhatjuk a 23. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon is, szeptember 9-én vasárnap, a Törley Pezsgőpincészetben.

A helyes utat kijelölő koordinátarendszer

Budafok-Tétényben mérföldkőnek számító tanévnyitót tartottak szeptember másodikán a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában. Első egyházi fenntartású általános iskolánk idén kezdi meg működését. Az esemény tiszteletére megjelent Németh Zsolt külügyi államtitkár, Németh Zoltán országgyűlési képviselő, Szabolcs Attila polgármester, Karsay Ferenc alpolgármester, valamint több egyházi személyiség, köztük Udvarnoki László katolikus, Hokker Zsolt evangélikus, dr. Kovács Géza baptista lelkész.

 
A lelkipásztor és a presbiter

"Szeresd az Urat és szeresd felebarátodat" - idézte Nagy Péter, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség lelkipásztora a kettős parancsot. "Az egyik felfelé mutat, a másik oldalra. Ebben a koordinátarendszerben van az a pálya, amelyen érdemes járni egy tiszta, emberséges, Isten áldotta élethez. Remélem, hogy az iskola és az egyház képes arra, hogy ezen az úton járva magas minőséget képviselve vezesse a gyermekeket, meghívva erre a szülőket, és mindenkit, aki támogatja az iskola ügyét." - mondta megnyitó beszédében a lelkipásztor. Dr. Németh Géza, a gyülekezet gondnoka köszönetet mondott mindazoknak, akik az iskola szervezésében segítséget nyújtottak.

 
Póló- és nyakkendőosztás

Mészáros János Elek* énekes presbiter vastapsot aratott, egy református dicséretet és a "Hazám, hazám" című áriát énekelte Erkel "Bánk bán" című operájából. Peterdi Dániel, a Duna-melléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője, püspökhelyettes köszöntötte az iskolát és tanulóit, majd a gyerekek műsora következett. A nyolcadikosoktól egy-egy iskolaemblémás pólót, a Halacska Református Óvoda dolgozóitól egy egy nyakendőt kaptak az elsősök, közben a Budafoki Református Kórus énekelt.

 
A polgármester és a hallgatóság

Szabolcs Attila polgármester felidézte az intézmény egyházi fenntartású iskolává válásának előzményeit, majd szólt a gyerekekhez, a szülőkhöz, az iskola dolgozóihoz és az új fenntartóhoz is: "Sikertörténetként élhetik meg jelenlétüket a kerületi oktatásban, mert az önök fenntartása alatt működő óvodába és iskolába járó gyermekek életútját hosszú éveken át végigkísérhetik. Isten adja, hogy a legközelebbi tanévnyitó az önök középiskolájában lehessen!" - mondta a polgármester, majd hozzátette: "A fenntartóváltás nem jelent szakítást a múlttal, hiszen az önkormányzat szorosan együttműködik az új fenntartóval."

* Mészáros János Elek, aki a közelmúltban egy tehetségkutatónak aposztrofált országos showműsorban aratott diadalt, a 23. Budafoki Pezsgő- és Borfesztiválon is fellép, szeptember 8-án, szombaton a Savoyai Jenő téren.

P.T.