Hírek

Miniprojekt pályázat - 2013
Nagytétény központ komplex rehabilitációja címmel pályáratot hírdet
2013-02-15

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata pályázatot hirdet a "Nagytétény központ komplex rehabilitációja"" c. városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.

Az önkormányzat, közvetett támogatás formájában 8 370 000 Ft-ot szán erre a célra. Egy szervezet egy projektben minimum 250 000, maximum 1 000 000 Ft-ot igényelhet, vissza nem térítendő támogatás formájában. Egy címzett által elnyerhető támogatás maximum 3 000 000 Ft lehet (egy pályázó több projekttel is indulhat).

A pályázat benyújtására 2013. február 15. és 2013. március 15. között van lehetőség, legutolsó határideje: 2013. március 14.

A miniprojekt pályázattal kapcsolatos további információk és a benyújtásához szükséges űrlap a www.bp22.hu/civilpalyazat internetes címen érhető el.

A projekttel kapcsolatban írásban a nagytetenyiminiprojekt@bp22.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

Nagytétény központ komplex rehabilitációjáról alaposabban tájékozódni a www.bp22.hu/ujnagyteteny honlapon lehet.