Hírek

Kerületi Civil Konzultációs Tanács 2011-2012
A civil szervezetek és az önkormányzat között egy kommunikációs, koordinációs intézmény jött létre. Előnyös hatással volt a szerveződés a civil szervezetek egymás közötti kommunikációja, egyeztetése.
2013-01-04

A civil szervezetek és az önkormányzat között egy kommunikációs, koordinációs intézmény jött létre. Előnyös hatással volt a szerveződés a civil szervezetek egymás közötti kommunikációja, egyeztetése, és a civil szervezetek és a kerületi intézmények, vállalkozások közötti kapcsolatépítés terén is.

Előzmények: Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kommunikáció, koordináció elősegítésére, a civil támogatási rendszer megújítására vonatkozóan 15 helyi civil szervezet tett javaslatot Szabolcs Attila polgármesternek írt levelükben 2011 májusában, utalva egyebek mellett a Főváros civil rendeletére. A helyi önkormányzat, ill. a képviselőtestület ezt követően 2011 őszén előkészítette az un. civil rendelet tervezetet, melyet a civil szervezetek véleménye kikérése mellett októberi ülésén meg is alkotott, Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (X.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatának egyes kérdéseiről és a pályázati rendszerről, címmel.

Ezt követően a rendelet által rögzített Kerületi Civil Konzultációs Tanács a vonatkozó rendelet melléklet szerinti húsz civil szervezeti taggal, és a polgármester úr társelnöklete mellett 2011. december 7-én megtartotta alakuló ülését. Ezen az ülésén megalkottuk, és elfogadtuk a testület működési szabályzatát.

2012. február 21-én megtartotta második ülését a Kerületi Civil Konzultációs Tanács (CKT). Az ülésen az immár 22-re bővült civil tagszervezeti körből 18 szervezet képviselői jelentek meg. A Szabolcs Attila polgármester, mint társ-elnök elnökletével megtartott ülésen megválasztottuk a CKT elnökét és elnökségét. A CKT elnöke lett Mészáros Péter (Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület), elnökségi tagjai pedig: Bogó ?gnes (Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület), Schütt Margit (Promontorium Polgári Casino), Szántó Tamás (Rózsavölgy Egyesület), Szigeti Zoltán (Péter-Pál utca és Környéke Polgári Kör), valamint Vizi Sándor (Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete). Az ülés további részében egyéb aktuális kérdésekkel foglalkoztunk, így a CKT ülései nyilvánosságával, a CKT tagság feltételei kérdésével, lehetőséget kívánunk majd adni azon helyi regisztrált civil szervezeteknek is, amelyek ezt igénylik, hogy csatlakozhassanak a Tanácshoz. Tárgyaltunk a képviselőtestület ülésén szereplő, a civil szervezetek működési feltételei, ill. a civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások felülvizsgálata című napirend kérdésköréről, és szó esett a Civil Szervezetek Napjáról, ahol az új civil törvény végrehajtása, bevezetése körüli teendők köré terveztük a napirendet.

Március 21-én elnökségi ülésen tárgyaltuk, a civil törvény adta feladatokról, a közfeladat ellátás, az önkormányzati testületi témák egyeztetéséről. Az, az indulásnál kiderült, hogy arra nincs alapvető igény a CKT-ban képviselt szervezetek részéről, hogy a képviselőtestület elé kerülő előterjesztéseket rendszeresen véleményezzék, hanem elsősorban az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés, kommunikáció, koordináció tereként fogalmazták meg a CKT testületét.

Áprilisban a CKT tagok közötti egyeztetés eredményeként éves munkatervet készítettünk, mely a főbb területekre fogalmazott meg feladatokat, így a képviselőtestületi, a civil kapcsolatépítési, a civil törvény bevezetése körüli, a kommunikációs és a társadalmi kapcsolatépítési területekre.

Ezt követően a felmerült javaslatok alapján konzultációs jellegű látogatásokat tartottunk, így áprilisban a Bakos Faipari Műveknél, júniusban a Tomosdokkban (Budafoki kikötő), júliusban a Borvárosban, szeptemberben egy budatétényi gombapincében, majd októberben a Fitolandnál vettek részt a CKT tagjai és más érdeklődő civil szervezeti képviselők konzultációkon, a vállalkozások és a civil szervezetek együttműködése témakörében.

Az önkormányzati együttműködés kérdéskörében június 13-án a Városházán tartottunk konzultációt Zugmann Péter alpolgármester részvételével, számos CKT tag, más civil szervezeti érdeklődő jelenlétében. Itt konkrét témák is felmerültek, mint a Rozárium projektek, a közösségi tervezés gondolata, a várható közigazgatási szerkezet változás következményei, a nagytétényi belvárosi rekonstrukció és az önkéntesség kérdései. Itt vetődött fel a Budafoki Főpostaépület homlokzati rekonstrukciója javaslata egy közös levélben a Magyar Posta vezetésének, ill. egy helyszíni bejárás az érintettek bevonásával. (A levelezés, és a helyszíni konzultáció azóta eredményesen lezajlott, és idén sor kerül a homlokzat felújítására.)

A szeptemberi elnökségi ülésen a civil törvénnyel kapcsolatos feladatok, a közhasznúság, a közfeladat ellátás, és az önkormányzati, közigazgatási szerkezet változás kérdései vetődtek fel az őszi, tél eleji CKT ülés témáiként. A CKT ülését november 14-én tartottuk, ahol a fentieken túl további helyi aktuális témák szerepeltek, mint a Budafok 300 esemény sorozat, a nagytétényi kastély helyzete, és a budafoki piac rekonstrukció kérdései.

Ezt követően, november 20-án a György Villában tartottunk széles körű konzultációt a civil szervezetek részvételével, a civil törvény bevezetése körüli aktuális teendőkről, az Ökotárs Alapítvány képviselői közreműködésével. Itt szó esett az új közhasznúság megszerzése feltételeiről, a közfeladat ellátás kérdéséről, és az önkéntességről. Minden szervezet egy útmutató kiadványt kapott a civil törvény alkalmazása körüli teendőkről.

A Civil Konzultációs Tanács első éve mindenképpen pozitív hozadékokkal bír, az eredeti elképzelések szerinti, a képviselőtestülethez kötődő jelleg, az előterjesztések rendszeres véleményezése nem realizálódott, ellenben a civil szervezetek és az önkormányzat között egy kommunikációs, koordinációs intézmény jött létre, számos egyéb téma becsatornázásával, felvetésével. Ugyanakkor előnyös hatással volt a szerveződés a civil szervezetek egymás közötti kommunikációja, egyeztetése, és a civil szervezetek és a kerületi intézmények, vállalkozások közötti kapcsolatépítés terén is. További lehetőségek, teendők vannak a kommunikáció területein, így a helyi elektronikus, és nyomtatott sajtóban történő megjelenés, mind a CKT, a civil szervezetek, mind a civil-önkormányzati együttműködés megjelenítése, a polgárok tudatosítása, pl. az önkéntesség elősegítése tekintetében.

A Kerületi Civil Konzultációs Tanács elnöksége