Hírek

Konzultáció - György Villa, 2012. november 20.
A civil törvény bevezetéséhez kapcsolódó változások, civil teendők témája már régen napirenden van, a tavaszi civil napon is ez volt ez egyik fő téma, majd a múlt heti CKT ülésen is egy pontban foglalkoztunk ezzel.
2012-12-20

A civil törvény bevezetéséhez kapcsolódó változások, civil teendők témája már régen napirenden van, a tavaszi civil napon is ez volt ez egyik fő téma, majd a múlt heti CKT ülésen is egy pontban foglalkoztunk ezzel. Ezúttal ismét az ÖKOT?RS Alapítvány képviselőit hívtuk meg, itt volt Móra Veronika igazgató, és Kolejanisz Márk jogi szakértő. A kerületből 16 civil szervezet képviseletében 22-en voltunk jelen.

Móra Vera tartott bevezetőt. Utalt arra, hogy a civil törvény tíz hónapja óta nem alakult ki joggyakorlat, eltérő értelmezések, ellentmondások vannak annak kapcsán, ill. benne, már több módosítás volt a bevezetése óta. A bírósági gyakorlat fogja majd eldönteni ezeket a kérdéseket. A pesszimista jelzések ellenére az új törvény nem felforgató jellegű, nem kell a civil szervezeteknek újra regisztrálni, de számos újdonság van benne, melyek egy része már most kötelező. Ilyen a bevétel - kiadás nyilvántartásának új módjai, más típusok megjelenése, könyvelési kategóriák, és a mérleg formája, tartalma. A beszámolókat, mérleg és közhasznúsági jelentés, letétbe kellett már ez évben is helyezni a bíróságon, és azok szkennelve már láthatóak az interneten. Elektronikus benyújtásra is mód lesz a civil nyilvántartási rendszer kiépültével. Az elmulasztás szankciót von maga után - május 31. A közhasznúsági változások 2014. május 31. után lépnek be annyiban, hogy addig érvényesek a mai közhasznú státusok, ill. addig kell kezdeményezni az új rendszer szerinti közhasznúság elnyerését. Ilyen az alapító okiratok átdolgozása, ill. a beszámolók alaki, tartalmi változások szerinti elkészítése. Előbb is lehet kezdeni ezt a folyamatot, néhány szervezet próba jelleggel ezt már elindította. A közhasznú tevékenységek, a közfeladatok tekintetében nincs még egységes lista, a múltkori CKT ülésen kiadottak példákat szolgáltatnak erre, ill. korábbi törvények, így az önkormányzati törvény is tartalmaz erre utalásokat. A törvényességi feltétek, így a politika mentesség, a gazdálkodási tevékenység korlátai, és az összeférhetetlenségek továbbra is érvényesek.

A konzultáció során felmerült, a kis szervezetek helyzete, teendői. Érdemes e törniük magukat a közhasznúságért? Kevés érdemi konkrét kedvezmény van a közhasznúságból, tehát az SZJA 1%-ból részesülhetnek, és a pályázatokon, NEA stb. is részt vehetnek, ha nem közhasznúak, akkor is. Önkormányzati feladat ellátási, közszolgáltatási szerződéshez viszont kell a közhasznú státus. A korábban jelzett formai és tartalmi követelmények, mérleg, beszámoló, bírósági beküldés, mindenkinek kötelező. Szó esett az elektronikus bírósági ügyintézésről, űrlap, stb. ma is már sok bírósági ügymenet elektronikusan is kezdeményezhető, ennek civil változata még nem alakult ki, ügyfél kapus lesz e, vagy egyszerű regisztrációhoz kötött. Az un. új közhasznúsághoz, akik most nem azok, a 2012-13-as anyagok új forma szerinti benyújtása lesz szükséges, mérleg, beszámoló, és alapszabály. S ehhez nem kell feltétlenül közvetlen önkormányzati finanszírozottnak lenni, s önkormányzati rendelet is lehet a jogalapja, túl a törvényben rendezett közhasznúsági feltételeken, tehát a közfeladat ellátást kell igazolni. Új szervezet létrehozása is felmerült, arra a korábbi jogszabályok is vonatkoznak, ill. a most alakuló PTK. Lehet szó civil társaságról is, ami nem jogi személy, és nem végezhet gazdálkodási tevékenységet.

Végül az önkéntesség fogalmáról volt szó, ezt a 2005-ös önkéntességi törvény már rendezte, az önkéntesség másik tartalma, jelentése túl azon amit a civil szervezetek tagjai maguk is végeznek napi jelleggel, az önkéntesek foglalkoztatása, amihez be kell regisztrálni az EEM-ben. A középiskolai, most bevezetett önkéntesség valójában iskolai közösségi szolgálat, az önkéntességre regisztrált szervezetek ott is megjelennek, ill. arra külön is regisztrálhatnak. Az első kategória, amit a civilek napi szinten végeznek, megjelenik pl. a KSH adatszolgáltatásban, és a pályázati önrészekben is.

A jelenlévők a végén megkapták az ÖKOT?RS civil törvénnyel kapcsolatos Útmutatóját, aminek további példányai elérhetőek lesznek, kérés esetén.

Mészáros Péter