Hírek

CKT-ülés - Városháza, 2012. november 14.
Az ülésen a 22 CKT tagszervezetből 15 képviseltette magát, a társelnök polgármestert Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor helyettesítette.
2012-12-14

Az ülésen a 22 CKT tagszervezetből 15 képviseltette magát, a társelnök polgármestert Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor helyettesítette. Az ülésen további két nem CKT-tag civil szervezet képviselője is részt vett, a SZEGLET irodalmi Társaság részéről Varga Magdolna, a Magyarországért Alapítvány részéről Farkas Balázs, továbbá a Promontorium Polgári Casino és a Rózsavölgy Egyesület részéről további egy-egy tag volt jelen.

Mészáros Péter elnök üdvözölte a résztvevőket, megemlékezett a tavasszal elhunyt, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége helyi tagszervezetét képviselő Emsperger Ferencnére, szervezetüket a továbbiakban Czomba Ferenc képviseli majd. Javaslatot tett a napirendre: 1. Beszámoló a februári CKT ülés óta történtekről, 2. A helyi közfeladat ellátás kérdése, a civil szervezetek és az önkormányzat viszonylatában, annak kilátásai, lehetőségei a jogszabály változások tükrében, 3. A költségvetés előkészítése, várható szervezeti, jogszabályi változások, az önkormányzatiság terén, 4. Aktuális helyi témák, a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésében, rendezvények, tervek, azok egyeztetése, a Budafok 300 eddigi tapasztalatai, 5. Egyebek. E témákat, napirendi javaslatokat a szeptemberi elnökségi ülésen egyeztettük.

Az 1. napirend kapcsán Mészáros Péter ismertette a februári ülés óta eltelt időszakban történteket, hangsúlyozva, hogy az eredetileg elképzelt cél, hogy a CKT a képviselő testülttel párhuzamosan ülésező, és a testületi anyagokat véleményező grémium legyen, nem realizálódott, a CKT tagjai részéről nem mutatkozott erre igény. Tavasszal munkaterv készült mely a CKT rendeletben, ill. a működési szabályzatában is rögzített feladatait erre az évre vonatkoztatva foglalta össze. Ebben szerepelnek a lehetséges testületi témák is, így a most napirendben lévő közigazgatási szerkezet átalakítás helyi vonatkozásai. Tartalmazza még a civil kapcsolatépítést, és tartást, a civil törvény bevezetése kapcsán előttünk álló teendőket, melyekkel mind a tavaszi civil napon, mind a jövő heti CKT konzultáción foglalkozunk majd. A kommunikáció terén kevés történt, a városházi honlap civil része CKT fülére az alapanyagok kerültek fel, majd a tavasztól nyárig történt események összefoglalói, ezek azonban egy idő után eltűntek. A szerkesztő Papp Tibor technikai okokra hivatkozott, de az anyagok azóta sem kerültek fel, így a CKT-ról az kép alakulhat ki, hogy az nem is működik. A BKTV ugyanakkor felajánlotta, hogy ott rendszeresen beszámolhatunk a CKT-t érintő témákról, fejleményekről. Az egyéb társadalmi kapcsolatok építésében léptünk sokat, számos konzultáció, látogatás volt helyi vállalkozásokkal, intézményekkel. A beszámolóhoz tartozik még a júniusi, városházi konzultáció a CKT tagok és Zugmann Péter alpolgármester között, ahol egyebek mellett a Postapalota homlokzat felújítás kapcsán tett kezdeményezés is felmerült, és a kerület vezetésével közös levelet írtunk a Postának, majd a Magyar Telekomnak. Szeptemberben még elnökségi ülést tartottunk, ahol a következő időszak témáit tekintettük át. A hozzászólások során megfogalmazódott, hogy ez az intézmény, a CKT új, nincsenek előzményei, és másutt, így a fővárosban másként működik, és bár az eredeti elképzelésekből kevés valósult meg, szükséges és hasznos a léte. Ugyanakkor foglalkoznia kell aktuális kerületi, a közösséget, a közvéleményt érintő kérdésekkel. Gadácsi Miklós kiemelte, és megköszönte a konstruktív hozzá állását minden olyan civil szervezetnek, akivel az idei évben kötött feladat ellátási szerződéseket az önkormányzat, ennek oka, hogy számos jogszabályváltozás történt, ami az ?HT és a nemzeti vagyonról szóló törvények változásai miatt lett időszerű. A feladat ellátási szerződések kérdésében a CKT feladata elsősorban a koordinációban és abban az esetben jelenik meg, ha nem sikerül kétoldalúan megegyezni az adott civil szervezettel. Bartos Mihály felvetette egy naprakész áttekinthető pénzügyi excel tábla készítését, mely a civil szervezetekre fordított önkormányzati kiadásokat támogatási jogcímenként folyamatosan összesítené, utalva arra, hogy különböző, az éves pályáztatásoknál megjelenő néhány milliós keretösszegektől a több százmilliós összesített éves támogatásokig különböző számok keringenek e témában. Bogó ?gnes, és Kolláth Rita jelezte ugyanakkor, hogy vannak ahhoz hasonló táblázatok a honlapon.

Bogó ?gnes hangsúlyozta a partnerséget, a beszélő viszonyt a civil szféra és az önkormányzat között, a CKT pozitívumait kiemelve. Szigeti Zoltán a civil önkormányzati együttműködés kérdésében felvetette, hogy az önkormányzat, ill. a CKT fogalmazza meg mik az elvárásai a másik féltől a CKT keretében. Ennek körüljárását, megbeszélését egy következő CKT ülésen tesszük meg.

2. A helyi közfeladat ellátás, a civil szervezeteket érintő jogszabály változások, a civil törvény bevezetése, feladatai kapcsán Schütt Margit készített elő anyagokat, ill. egy áttekintő ptt-t. Ennek főbb elemei, a vezető tisztségviselők feladatai, fokozott felelőssége, a közhasznúság kérdésében új, módosított alapszabállyal kell azt kérelmezni a bíróságnál, legkésőbb 2014. május 31.-ig kell eleget tenni az új törvény feltételeinek. Fontos elem a megfelelő erőforrás, és a társadalmi támogatottság léte. További feltételek, adómentes juttatást, állami támogatást csak közhasznú szervezet kaphat, a közfeladat fogalma is megfogalmazásra kerül, jogszabályban, így pl. önkormányzati rendeletben is rögzített állami feladat ellátásához kötődik. Az SZJA 1% igénybevétele is közfeladat ellátási szerződéhez kötött lesz abban az esetben, ha egy évvel korábban nyilvántartásba vett közhasznú alapítványról vagy egyesületről van szó.

A vállalkozási bevétel max. 60% lehet és a megfelelő erőforrásokra és a társadalmi támogatottságra vonatkozó 3-3 feltételt is ismertette. Fontosak és szigorúak lesznek a gazdálkodási szabályok, kettős könyvelés, befektetési szabályzat, adományozási szabályzat, költségvetési terv, egyebek. Az önkéntesség, önkéntesek alkalmazása kapcsán regisztrálni kell a KIM-ben, amit ellenőrizni is fognak. Az éves beszámoló közhasznúsági melléklete, az online közzététel is fontos lesz. Belép a bírósági csőd, végelszámolási, felszámolási intézmény is. Számos kapcsolódó anyagot nyomtatott formában is kiosztottunk a résztvevőknek, melyeket elektronikusan is megkapnak. E témát a november 20-i konzultáción folytatjuk, ahol az ÖKOT?RS Alapítvány szakértői jönnek, György Villa. 16.30-tól 18 ig.

3. Az önkormányzatiságban bekövetkező változások, c. napirendnél és annak a civil szervezeteket érintő kérdéseiről Gadácsi Miklós adott tájékoztatást. A kérdést szabályozó számos testületi előterjesztés mostanában került vagy kerül napirendre, létrejön a Járási Kormányhivatal, ill. a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ tankerülete, ugyanakkor az önkormányzat testületi támogatói döntést hozott arról, hogy a továbbiakban is működteti a kerületi iskolákat. A hivatali szervezetben is lesznek átszervezések a feladatok elkerülésének arányában. ͍gy az okmányiroda, az igazgatási iroda egy része kerül át a járási hivatalba, aminek az Anna utcai ház lesz a központja. Ennek vezetője várhatóan Maró Richárd lesz az igazgatási irodáról. A szociális és gyámügyek nagy része is átkerül a járási hivatalba, míg a közoktatás tekintetében a tanárok bérét a kormányzat biztosítja, de az adminisztratív, kisegítő, technikai személyzet az önkormányzatnál marad.

4. A civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésében Mészáros Péter hangsúlyozta a civil szervezetek által összeállított idei Budafok 300 évforduló sorozatra, és más kapcsolódó évfordulókra épülő program, esemény naptárat, mely további elemekkel bővülve valósult meg napjainkig, és több esemény még hátra van az év során. Gadácsi Miklós kiemelte, hogy Bartos Mihály korábbi felvetésére foglalkoznak Tóth József magyar királyi tanfelügyelő Fiumei úti temetőbeli sírja megváltásával és arra egy síremlék állításával. A számára díszpolgárságot adományozó kerületekkel, Kispest, Újpest, is felvették a kapcsolatot, és Újpest hozzájárul a költségekhez, amelyek nagy része a sírhely megváltása, mintegy 730 e. Ft, és egy egyszerű kőkeretes, fejköves síremléket terveznek, műkőlappal.

5. Az egyebekben, Bartos Mihály felvetette az egyre sanyarúbb sorsú Nagytétényi Kastély kérdését. A nyitvatartás már jó ideje csak hétvégi, a létszámot leépítették, másfél fő érdemi munkatárs van, múzeumból kiállítóhellyé fokozták le. Ugyanakkor a nagytétényi projekt révén megindul Nagytétény központja megújulása, a valós fejlődés és idegenforgalom pedig a kastély nélkül nem képzelhető el, hiszen Tétényben a fő vonzerő a kastély. Itt van a kastélypark, mely fővárosi kezelésű, annak megújítása, bekerítése is aktuális lenne, az itt létesülő Pohár utcai elővárosi vasúti megállóhely kapcsán is. Pl. alkalom nyílna a helyi rózsakultusz terjesztésére, a Rozárium támogatására, úgy, hogy a kerület néhány ezer tő rózsát rendelne a kastélyparkba, amely néhány év alatt kerülhetne be a felújítás során, hasonlóan pl. a Szt. István parki történésekhez. Ez ügyekben Németh Zoltán képviselővel, aki egyben fővárosi képviselő is, kezdeményezünk a CKT részéről egy egyztetést, melynek keretében képviselőnk tájékoztatást adhat az eddig tett konkrét lépéseiről, az általa ismert további tervekről, illetve megmondhatja, mi, civilek miben tudunk neki konkrét segítséget adni azért, hogy a kastélyprogram ténylegesen beindulhasson és mielőbb megvalósulhasson.

Bogó ?gnes felvetette, hogy a nagytétényi rehabilitációból 78 millió maradt, letétben a környezetvédelmi tárcánál, amit itt lehetne felhasználni.
Gadácsi Miklós hangsúlyozta, a Nagytétény központ megújítási projekt, amire május vége a határidő, és hat kapcsolódó civil miniprojektet is tartalmaz, s további homlokzatmegújításokat.
Szántó Tamás a városfejlesztési kerekasztalon felvetődött Budafok belvárosi rekonstrukciót, ezen belül a piacfejlesztés kérdését javasolta CKT-témának a közeljövőben, az általa vélelmezett várható konfliktusok kezelésére, a piacosokkal, a civilekkel, a kerületi lakosokkal való egyeztetésre, utalva a magánpiac veszélyeire.
Vizi Sándor pedig a korábbi 9-es tömb, a Promontor udvar kudarcára utalt, melyet máig sem sikerült integrálni, életre kelteni. A korábbi ígéretekből - tulajdonjog, kedvező bérleti díjak - nem sok valósult meg, és az adósságot is nyögjük.

Társadalmi vitára volna szükség ezen ügyekben.

Mészáros Péter elnök
Schütt Margit elnökségi tag