Hírek

Konzultáció - Városháza, 2012. június 13.
A nem hivatalos CKT ülés, hanem konzultáció célja a CKT féléves működése tapasztalatai megvonása, a civil-önkormányzati együttműködés aktuális helyzetének megbeszélése volt, Zugmann Péter illetékes alpolgármesterrel.
2012-06-13

A nem hivatalos CKT ülés, hanem konzultáció célja a CKT féléves működése tapasztalatai megvonása, a civil-önkormányzati együttműködés aktuális helyzetének megbeszélése volt, Zugmann Péter illetékes alpolgármesterrel. Az ülésre a CKT tagjai mellett néhány érdeklődő, a tavaszi civil szervezetek napján is megjelent civil szervezet is meghívást kapott. Az ülésen az alpolgármester úr mellett tizennégy civil szervezeti képviselő vett részt.

Mészáros Péter CKT-elnök bevezetőjében utalt a CKT megalakulását megelőző várakozásokra (folyamatosan ülésező, a testületi ülések anyagait véleményező testület, akár szakbizottsági szinten). Erre eleve nem volt igény és kapacitás. Az első félév azt mutatja, hogy a civil szervezetek részéről nem volt igény a testületi, önkormányzati anyagok, dokumentumok előzetes véleményezésére, megvitatására, még a közvetlen őket érintő esetben sem, így a feladatellátási szerződések, az ún. házas szervezetek esetében. Ugyanakkor a civil szervezetek közötti együttműködésben, koordinációban, kommunikációban sikerült előrelépni. A civil-önkormányzati szféra közötti együttműködés pozitív példái között említette a tavasszal lezajlott Rozárium projektet, ahol a Budatétényi Polgári kör fővárosi pályázati pénzzel támogatta a rózsaágyások megújítását, s a helyi önkormányzat hasonló összeggel szállt be a Dísznövénykutató programjába. A további témák körében megemlítette a már többször feszegetett kommunikációt, elsősorban az internetes, ill. a nyomtatott sajtóban. Utalt a pár évvel ezelőtti bejelentésre a civilek, művészek, vállalkozók fórumán a városházán, egy interaktív kerületi honlap, ill. felület indítása ügyében, ami nem valósult meg azóta sem. Megemlítette még a közösségi tervezés fogalmát, kérdését, egy aznapi rádióriport, ill. az új fővárosi főépítész ilyen irányú nyilatkozatai kapcsán, jelentősebb helyi projektjeink tekintetében történő alkalmazási lehetőségét, a CKT égisze alatt, azonban ennek helyben, sőt hazánkban sincs még hagyománya, kultúrája. Kiemelte, hogy nagyon nehéz időszak elébe nézünk, az önkormányzati kompetenciák és költségvetés további szűkülése, a gazdasági válság, a globális válság időszakában, ami az egymásra utaltságot, az összefogás szükségességét veti fel a civil-önkormányzati relációban.

Zugmann Péter alpolgármester visszautalt a civil szervezetek napján volt kerekasztalra, a civil - önkormányzati együttműködés terén, az ott felvetett problémákra, így a sajtómegjelenésre, amit kezelni tudtak, ill. előrelépés történt. Konfliktusos témának említette a Rozárium-projekt civil kommunikációját. Erre Kolláth Rita közbevetette, hogy a helyi hírlevélben a fővárosnak készült beszámolót hozták le az ő projektjükről, a helyszíni fórumon kiemelték az önkormányzat szerepvállalását. A testületi, egyéb kerületi témák terén való együttműködésre megemlítette, hogy a közeljövőben megújul a rendőrkapitányság homlokzata, és javasolta, hogy közösen lépjünk fel a Posta vezetésénél a kerületi postahivatal homlokzata megújítása ügyében.

Kolláth Rita még a Rozárium ügyében megemlítette a projekt, ill. a lakossági fórum sikerét, a nagy érdeklődést, 50 fő vett részt, és a Dísznövénykutató új vezetése pozitív hozzáállását, nyitottságát a további kerületi együttműködésre. Pozitív elemnek nevezte a VH-ban való megjelenést, programok, logóval együtt.

Bartos Mihály javasolta a Rozárium ügyében, hogy a három oldal középtávon fogalmazza meg elgondolásait, lehetőségeit, pl. a testvérvárosi kapcsolatok relációjában lehetne 500-500 rózsatövet ajándékozni a partner városoknak, helyben megtermelve azokat, további munkát adva a helyieknek. A rózsakert lehetőség az önkéntes munka, a kötelező diák közmunka fogadására is, az is beépíthető az együttműködésbe. A helyi művészek elfekvő szobrai alkalmi vagy állandó elhelyezése is lehetőség a Rozáriumban. A Postahivatal homlokzata ügyében Szirmay Tamás javaslatával egyetértve, támogatta, hogy a CKT, mint a helyi civil szervezetek konzultációs és érdekképviseleti szerve, javasolja a polgármesternek, hogy a polgármester és a CKT elnöke közösen hívja meg a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatóját a Budafok 1. postahivatal helyszíni bejárására, majd ezt követően egy egyeztető megbeszélésre, melynek témája legyen a városközpontban álló, a város főteréhez méltatlan külsővel rendelkező épület homlokzatának az eredeti állapotoknak megfelelő teljes felújítása. Az emlékeztetőre hivatkozva és abból az erre vonatkozó részt kivonatolva készüljön egy levél a MP Zrt. vezérigazgatójának a meghívására a cél megjelölésével egyidejűleg. Ezt a meghívó levelet a polgármester és a CKT elnöke közösen írná alá. Utalt a Városház tér 13. megújítási reményeire, ott is az eredeti állapot helyreállítására kell törekedni. Kiemelte, a tervezett nagytétényi rekonstrukció kapcsán, a belvárosi homlokzatok, az S-kanyar menti házak megújítása szükségességét. Az Oroszlános udvar és a Budafok belvárosi fejlesztések kapcsán pedig a költség/haszon elemzés, a megvalósíthatóság vizsgálata szükségességét hangsúlyozta, a környező bevásárló központok elszívó hatását is figyelembe véve.

Zugmann Péter itt megemlítette, hogy a nagytétényi rekonstrukció kapcsán most folyik a közbeszerzés ajánlatai nyitása, értékelése. A budafoki piac esetében a plázastop jelent korlátokat egyebek mellett. Az I. ütem lesz az új piac a Duna felé, a II. ütem a kereskedelmi egység létrehozása a mozi helyén.

Bartos Mihály kérdése arra vonatkozott, hogy most is nagyon drága a piac, az új épületben a jogosan magasabb és a vevőkre hárított bérleti díjat már nem biztos, hogy a vásárlók ki tudják fizetni: biztos, hogy jó a piacot megvalósítani?

Szirmay Tamás kiemelte, a jelenlegi uniós valóság, a rendkívül nehéz helyzet szorító hatásait, javasolta, hogy ami projektet tudunk, december végéig készítsünk elő, mert ami támogatás most nem jön be, 2014 után még kevéssé lesz elérhető. Hangsúlyozta a civil, a lakossági részvétel fontosságát, a téglajegyek szintjéig.

Schütt Margit a Rozárium kapcsán arra utalt, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő is érintett, szükséges lehet a bevonásuk. A szobor-téma ügyében utalt a Duna-parti ill. a Törley ARTÉR-szobor programok pozitív tapasztalataira, melyek a Rozáriumban hasznosíthatóak lehetnek.

Farkas Balázs arra utalt, hogy a témák majd mindegyike sokszereplős, és pénzfüggő, viszont a Rozárium országos kitekintésű projekt, sikertörténet lehetne, a civil jelleget kell erősíteni, de a helyi vállalkozók és az önkormányzat bevonása is fontos.

Vizi Sándor is hangsúlyozta a nagytétényi projekt, ill. a városi homlokzatok megújítása szükségességét. Negatív példa a Sekrestyés bezárása, további szlömösödés veszélye áll fenn, kocsmák helyett az élelmiszerboltok működnek, egyre rosszabb állapotú ivóhelyek vannak, miközben a vagyonkezelő, a Hivatal bevétele csökken a bezárás következtében.

Szirmay Tamás is utalt a helyi - budafoki, budatétényi, nagytétényi - honlapok fontosságára, regisztráció, saját felület kezelése, platformok alakítása, a meglévő bázisokon, ill. a kisebb, honlappal nem rendelkező szervezeteknek lehetőségek adása.

Varga Magdolna felvetette a nem speciális szakképzettséget igénylő feladatokra történő önkéntes munka, a toborzás lehetőségét, a problémáink egy része így is kezelhető lehet.

Bartal László, akit beválasztották az országos szervezet Ellenőrző Bizottságába, tájékoztatott a kamarai törvény kapcsán történt változásokról, regisztráció, lista, adatbázis jött létre, a helyi elnökség is bővült ill. változott.

Mészáros Péter