Hírek

Ott voltunk... Exkluzív fotók a marosvásárhelyi tüntetésről
A szervezők 30 ezer főre becsülték a tüntetők számát. A demonstrációt a Székely Nemzeti Tanács szervezte, társszervező volt az Erdélyi Magyar Nemzeti tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt.
2013-03-20

A bukaresti kormányt helyi szinten képviselő prefektusi hivatal szolgálatos tisztviselője átvette a tüntetés szószólóitól a demonstráción közfelkiáltással elfogadott beadványt, de az ajándékba hozott székely zászlót már nem.

- Felemelő érzés volt jelen lenni a Székely Szabadság Napján - mondta portálunknak Szabolcs Attila. Budafok-Tétény polgármestere, aki díszvendégként vett részt az eseményen. Kifejtette: sorban jöttek a köszönetüket kifejező székelyek - politikusok, civilek, tüntetők. ""Ennyi emberrel, ilyen rövid idő alatt régen szorítottam kezet. Mindannyian megköszönték, hogy a zászló-kitűzési felhívásunkkal világszerte ráirányítottuk a figyelmet a lényegre. Arra, hogy az autonómia nem ördögtől való, hanem alapvető joga minden európainak. Amikor a színpadon az egyik felszólaló köszöntötte kerületünket, kitört a tapsvihar."" Szabolcs Attila megemlítette, hogy köszönet jár a román hatóságok képviselőinek is, akik nem hagyták, hogy néhány provokátor megzavarja a rendezvényt.

A demonstráció résztvevői a dokumentum szerint területi autonómiát követelnek a Székelyföldnek. Követelik továbbá, hogy a Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót az uniós források hatékony felhasználása érdekében, s hogy a Székelyföld legyen önálló közigazgatási régió.

Követelik, hogy a román hatóságok "?szüntessék be a székely jelképek üldözését, a magyarul beszélő emberek zaklatását és fenyegetését", és tiltakoznak minden olyan közigazgatási átszervezés ellen, amely a Székelyföldet román többségű régiókba tagolná.

A beadvány arra emlékezteti a bukaresti kormányt, hogy Románia az Európa Tanácshoz való csatlakozásakor egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács1201/1993számú ajánlásának teljesítésére, amelynek 11. cikke kimondja:"?azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelő és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel, vagy különleges státusszal rendelkezzenek".

A petíció szerint az eltelt közel két évtizedben Románia ezt a kötelezettségvállalását sem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet hatóságai elutasították. A dokumentum szerint Románia megszegné a Kisebbségi Keretegyezményben és a Kisebbségi vagy Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt kötelezettségeit, amennyiben Székelyföldet egy román többségű közigazgatási régióba tagolja be.

"?Felhívjuk az illetékes hatóságok és a nemzetközi közvélemény figyelmét arra, hogy a Székelyföld közösségének akarata ellenére végrehajtott regionális reform beláthatatlan következményekkel járna a romániai demokráciára nézve, ugyanakkor ellehetetlenítené a többség, illetve a számbeli kisebbségben élő, de itt helyi többséget alkotó székely közösség közötti viszony normalizálását"- olvasható a beadványban.

A dokumentum leszögezi: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi integritását és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élő román nemzetiségű polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát.

A székely szabadság napja a Kultúrpalotában rendezett ünnepséggel zárult, amelyen a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) átadta a Gábor ?ron-díjakat. Az SZNT elismerését idén Pál-Antal Sándor történész-levéltáros és a HSC Csíkszereda jégkorongcsapat kapta.

A tüntetést biztosító helyi rendőrség igazgatója,Valentin Bretfeleanaz MTI-nek azt mondta, a marosvásárhelyi demonstráció során semmilyen rendbontás nem történt.

Forrás: mti

Fotók: Soma