A közösségi önkormányzás és közmenedzsment megvalósítása Budafok-Tétényben

2010. július 17. szombat
Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.

Az Európai Unió ?llamreform Operatív Programja keretében olyan pályázatot írtak ki, amely a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztését tűzte ki célul. A pályázaton sikerrel vett részt Budafok-Tétény Önkormányzata.

A szervezetfejlesztési program részterületeit 12 akcióprogram fedi le, közülük külön akcióprogram foglalkozik a közösségi önkormányzás modelljének és menedzsment stratégiájának kidolgozásával.

Gáspár Mátyást, a szervezetfejlesztési program közigazgatás-szervezési szakértőjét, információrendszer fejlesztő mérnök-közgazdászt kérdeztük:

-Mit jelent a közösségi önkormányzás?

- Tulajdonképpen a közösség önmenedzselését érthetjük a kifejezés alatt. A helyi közösségen jelentős mértékben múlik, hogyan alakulnak a helyi életkörülmények. A társadalmi összefogásban, a helyi kisközösségekben jelentős mértékű, kihasználatlan erőforrások rejlenek: a közbizalom, kohézió, összekapcsoltság, szolidaritás, szervezettség. Ezek erősödése, működési hatékonysága a közösség önszerveződési, önmenedzselő képességétől függ. A helyi közigazgatás közösségi modellje ennek fejlesztését célozza meg, mert az önmagáért dolgozó, önmagát erősítő, kiszolgáló, fejlesztő helyi közösséget a közszféra, a közigazgatás szerves részének tekinti.

-Mit tartalmaz a közösségi modell és a menedzsment stratégia?

- A koncepció a közösségi önkormányzás modelljét úgy határozza meg, mint a közösségi részvétel, a szolgáltató közigazgatás, a vonzó város, kistérségi központ, EU színvonal, elektronikus önkormányzat, az intelligens település, a lehetőségek kreatív kihasználásának megvalósulása egy országosan példaértékű modellben. A közösségi önkormányzás szervezeti és működési rendszere új közösségi szervezeteket tartalmaz, amelyek egyrészt a program társadalmi kontrollját, másrészt a modell működését biztosítják. A szervezetfejlesztési program keretein belül elkészültek a helyi közmenedzsment közösségi modell és az önkormányzati menedzsment fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó állapotjelentések, és módszertani alapozó tanulmányok. Ezekre építve a menedzsment fejlesztési stratégia kidolgozásának alapjául szolgáló koncepciót a képviselő testület június 24-i határozatában elfogadta.

A projekt neve:
?ROP-3.A.1/B - Polgárközpontú helyi közigazgatás és közmenedzsment rendszerelvű kialakítása Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működésében.

A projekt célja egy új, komplex helyi önkormányzati és szolgáltatásmenedzsment-modell kialakítása. A megjelölt fejlesztendő részterületekre 12 akciót dolgoztak ki. Ezek több komponensből tevődnek össze, szakértői anyagok, interjúk, kérdőíves felmérések készítésével, tematikus képzésekkel, szoftveralkalmazások bevezetésével kívánják elérni a kitűzött célt. A fejlesztés nem csak tartalmában átfogó, gyakorlatilag kiterjed az önkormányzat minden ügyosztályára, intézményére.

7 szoftveralkalmazás-fejlesztés

47 szakértői anyag,

185 interjú,

13 kérdőíves felmérés,

75 csoporttréning.

A kedvezményezett:

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel.: *229-2611, fax: 229-2697,
e-mail:onkormanyzat@bp22.hu

A közreműköd?´ szervezet:

V?TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Tel.: 224 3100, fax: 224 3105, e-mail:vati@vati.hu
www.nfu.hu
www.vati.hu