Milyen a közigazgatási kultúránk és hogyan változtatható?

2010. július 15. csütörtök
Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.

Az Európai Unió ?llamreform Operatív Programja keretében pályázatot írtak ki a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztésére. A pályázaton sikerrel vett részt Budafok-Tétény önkormányzata.

A szervezetfejlesztési program részterületeit 12 akcióprogram fedi le, közülük külön akcióprogram foglalkozik a személyzeti és szervezeti kultúra fejlesztésével.

Göndör András szociológus, főiskolai docens volt a szervezetfejlesztés egyik irányítója. ?t kérdeztük:

- Hogyan áll ma Magyarországon a közigazgatás?

- Közigazgatási kultúránk helyzetét tekintve elmondható, hogy az elmúlt közel két évtizedben történtek kísérletek a legkorszerűbb nyugati demokráciák helyi közigazgatás- szervezési és -menedzsment módszereinek hazai adaptálására modellkísérletek keretében. Sok minden hiányzott az új szellemhez: gazdasági és/vagy társadalmi kényszer, helyi politikai akarat és felelősség, szervezetfejlesztési professzionalizmus, civil kurázsi, részvételi szándék, a hétköznapi demokrácia intézményrendszere és szolgáltatási "hátországa". Csakis mindezekbe a környezeti feltételekbe ágyazottan, vagy azok által motivált módon lehetnek életképesek a részvételi önkormányzati kultúra meghonosítása irányába tett, teendő lépések.

- Hogyan lehet javítani a közigazgatási kultúrán?

- A szervezetfejlesztés szervezeti kultúra és emberi erőforrás akcióprogramjának egyik alapvetése az, hogy az emberi minőség - legyen az helyi politikus, hivatalnok, közszolgáltató vagy az együttműködő közönség - alakítja leginkább a szervezeti és működési viszonyokat. Az emberek belső és külső hatásokra - jó vagy rossz irányokban - könnyen túllépnek a szervezeti és működési viszonyokon, előírásokon. Ha szükségesnek látják, megkerülik - lerontják, vagy kijavítják - a szabályozás, munkatechnológia követelményeit, hiányosságait is.

- Milyen eredményekre jutottak?

- 2009 nyarán elkészült egy alapozó tanulmány és módszertani ajánlás a humánerőforrás-menedzsment és szervezeti kultúra gyakorlati elemzéséről, fejlesztéséről. E tanulmány elsődleges rendeltetése az, hogy szemléleti, fogalmi, módszertani alapokat és igazodási pontokat, ajánlásokat adjon a programakció végrehajtásához. Célja az is, hogy háttéranyagként és információforrásként szolgáljon a tréningekhez és képzésekhez, valamint a tudományos kutatási tevékenység megszervezéséhez. A belső és külső szereplőkre egyaránt kiterjedő kérdőíves felmérés, valamint ötletgyűjtés során megvizsgáltuk a szervezeti kultúra és az emberierőforrás-menedzsment állapotát, helyzetét az érdekeltek szemszögéből. Ezt követően személyes interjúkat készítettünk az érintettekkel a tapasztalatok és javaslatok értelmezése, illetve továbbiak gyűjtése céljából. Az interjúkkal párhuzamosan a hivatal munkatársait, intézményeket, lakókörzetek képviselőit és közszolgáltatókat vontunk be a szervezeti kultúrával foglalkozó csoporttréningeken történő részvételre. A tréningek célja a jelenlegi kultúra kritikus helyzeteinek feltárása és intenzív "megélése", másrészt pedig az új, kívánatos kultúra fontosabb elemeinek (pl. együttműködés) megismerése, helyzeteinek begyakorlása volt. Természetesen feladata volt a tréningnek a közigazgatási, szervezeti kultúrafejlesztés céljainak és irányainak közös keresése is.

A projekt neve:
?ROP-3.A.1/B - Polgárközpontú helyi közigazgatás és közmenedzsment rendszerelvű kialakítása Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működésében.

A projekt célja egy új, komplex helyi önkormányzati és szolgáltatásmenedzsment-modell kialakítása. A megjelölt fejlesztendő részterületekre 12 akciót dolgoztak ki. Ezek több komponensből tevődnek össze, szakértői anyagok, interjúk, kérdőíves felmérések készítésével, tematikus képzésekkel, szoftveralkalmazások bevezetésével kívánják elérni a kitűzött célt. A fejlesztés nem csak tartalmában átfogó, gyakorlatilag kiterjed az önkormányzat minden ügyosztályára, intézményére.

7 szoftveralkalmazás-fejlesztés

47 szakértői anyag,

185 interjú,

13 kérdőíves felmérés,

75 csoporttréning.

A kedvezményezett:

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel.: *229-2611, fax: 229-2697,
e-mail:onkormanyzat@bp22.hu

A közreműköd?´ szervezet:

V?TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Tel.: 224 3100, fax: 224 3105, e-mail:vati@vati.hu
www.nfu.hu
www.vati.hu