Szervezetfejlesztés uniós pénzből

2010. július 14. szerda
Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.

Az Európai Unió ?llamreform Operatív Programja keretében kiírt pályázaton sikerrel vett részt Budafok-Tétény Önkormányzata.

A jelenleg is zajló szervezetfejlesztési program részeként a képviselők áttekintették az önkormányzat működésének alapelveit, alapértékeit.

A 2010. január 22-én megtartott egész napos műhelymunka keretében a képviselők félszáz különböző jelentőségű, általuk fontosnak tartott elvárást fogalmaztak meg, majd ezeket értékkategóriákba rendezték. Ennek eredményeként javaslatot tettek egy értékrend-deklarációra, mely hamarosan a képviselő-testület elé kerül. Szabolcs Attila polgármestert kérdeztük a kerület életében eddig példa nélküli kezdeményezésről.

- Miért döntöttek úgy a képviselők, hogy megfogalmazzák közös értékrendjüket

- Az önkormányzat értékrendjének kinyilatkoztatását több szempontból is fontosnak tartjuk. Értékrendünkkel először is számon kérhető elvárást fogalmazunk meg önmagunkkal szemben. Másodszor iránytűt adunk a polgároknak, akik megbíztak bennünket, s partnereinknek, akik együtt kívánnak velünk működni. Harmadszor pedig követelményt támasztunk belső és külső munkatársainkkal szemben, akik a mi megbízásunkból segítik az önkormányzat működését.

Amint azt a deklarációban megfogalmaztuk, az önkormányzat képviselő-testülete vezető szerepet és felelősséget vállal a kerület fejlődéséért, közügyeinek megoldásáért, a közszolgáltatások működéséért. Az önkormányzat együttműködésre törekszik minden kerületi polgárral, közösségeikkel és helyi szervezetekkel, illetve más partnerekkel, akik, illetve amelyek készek tenni a kerületért.

Az értékrend kinyilvánítását a június 24-én a képviselő-testület elé kerülő,a Városháza honlapjánmegtalálható határozat tartalmazza részletesen. Itt csak a fő vállalásokat ismertethetjük.

Értékvezéreltség

Arra törekszünk, hogy önkormányzati alapértékeinket mind a szervezeten belül, mind partnerkapcsolatainkban mindenki személyesen is képviselje és közvetítse - legyen szó politikusról, köztisztviselőről vagy közalkalmazottról.

Nyitott önkormányzás

A helyi demokrácia működése egyik legfontosabb biztosítékának tekintjük a nyitottságot, a közügyek átláthatóságát, a közérdekű információk szabad áramlását.

Jogszerűség

Az önkormányzatnak minden megengedhető eszközt fel kell használnia arra, hogy erősítse a törvényesség működését, tiszteletét, megakadályozza a korrupciót, a jogtalan előnyszerzést helyi közigazgatásunkban.

Szolgáltató szellem

Az önkormányzat és közszolgáltató szervezetei, partnerei működését közönségük felé és szervezeti rendszeren belül is a szolgáltatás szellemének kell áthatnia.

Tervszerűség

Előrelátó és kiszámítható működést, a közös célok konszenzusra törekvő megfogalmazását vállaljuk.

Működési hatékonyság

Az eredményeket tervszerűen, rendezetten, ésszerű szervezettséggel, kiszámítható módon, ésszerű idő-, emberi és anyagi ráfordításokkal érjük el.

Pénzért érték

Szigorú elvárás a gazdaságos működés, az, hogy minden elköltött adóforintért a lehető legtöbb ellenértéket kapjuk.

Környezettudatosság

Természeti és épített környezetünket, energiaforrásainkat jobb állapotban adjuk át a következő generációknak, mint amilyenben átvettük.

A projekt neve:
?ROP-3.A.1/B - Polgárközpontú helyi közigazgatás és közmenedzsment rendszerelvű kialakítása Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működésében.

A projekt célja egy új, komplex helyi önkormányzati és szolgáltatásmenedzsment-modell kialakítása. A megjelölt fejlesztendő részterületekre 12 akciót dolgoztak ki. Ezek több komponensből tevődnek össze, szakértői anyagok, interjúk, kérdőíves felmérések készítésével, tematikus képzésekkel, szoftveralkalmazások bevezetésével kívánják elérni a kitűzött célt. A fejlesztés nem csak tartalmában átfogó, gyakorlatilag kiterjed az önkormányzat minden ügyosztályára, intézményére.

7 szoftveralkalmazás-fejlesztés

47 szakértői anyag,

185 interjú,

13 kérdőíves felmérés,

75 csoporttréning.

A kedvezményezett:

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel.: *229-2611, fax: 229-2697,
e-mail:onkormanyzat@bp22.hu

A közreműköd?´ szervezet:

V?TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Tel.: 224 3100, fax: 224 3105, e-mail:vati@vati.hu
www.nfu.hu
www.vati.hu