Ugrás a tartalomra

Közszolgáltatás-fejlesztési iroda a hivatalban

2010. június 07. hétfő
Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.
Közszolgáltatás-fejlesztési iroda a hivatalban

Az Európai Unió ?llamreform Operatív Programja keretében olyan pályázatot írtak ki, amely a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztését tűzte ki célul. A pályázaton sikerrel vett részt Budafok-Tétény Önkormányzata is, egyúttal a polgárközpontúságot szem előtt tartva megkezdődött a helyi közügyek intézésének rendszerelvű kialakítása az önkormányzat működésében.

Kissné Benedek Zsuzsát, a Polgármesteri Hivatalban január 1-je óta működőKözszolgáltatás-fejlesztési Irodavezetőjét kérdeztük.

-Hogyan érinti a lakosságot a szervezetfejlesztés?

-Az Alkotmány szerint "A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják." Ahhoz, hogy valóban a választópolgárok akarata érvényesüljön, az önkormányzat most nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a polgárokkal együtt újragondolja a lakókörzetek helyzetéből, igényeiből és lehetőségeiből kiindulva az önszerveződés, önigazgatás lehetőségeit. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a demokratikus átalakulást a talpára állítja, s azt kérdezi: mi kell ahhoz, hogy a polgárok és közösségeik többet tudjanak tenni önmagukért? Mit kell ennek érdekében hozzátenni az önkormányzati rendszerhez, a helyi közszolgáltatásokhoz, min kellene változtatni? Ezért van szükség a Polgármesteri Hivatalban folyamatos közszolgáltatás-fejlesztő munkára.

-Milyen eszközei vannak erre az önkormányzatnak?

-Az önkormányzati szervezetfejlesztési program célja az, hogy olyan tervezési, szervezési, szabályozási, ellenőrzési - szakkifejezéssel: menedzsment - rendszert, módszereket és eszközöket erősítsen, ha szükséges, újakat hozzon be, amelyek a belső és külső partnereket hozzák helyzetbe, hagyják érvényesülni. Az önkormányzatnak az Alkotmányban megfogalmazott valódi rendeltetése tehát a kiinduló pont!

-Miért hozták létre a Közszolgáltatás-fejlesztési Irodát?

-A szervezetfejlesztés első eredményeinek egyikeként, azért jött létre a Közszolgáltatás-fejlesztési Iroda, hogy erre a kérdésre - mi az Önkormányzat rendeltetésének tartalma, és ennek megfelel-e a szervezet - folyamatosan jó választ tudjunk adni. A világ - tudjuk - nem úgy működik, mint korábban. Iszonyatos tempóban változik, s helyben maradni is már csak futva lehet. Az új iroda rendeltetése a kutatás-fejlesztés eredményeinek, javaslatainak fokozatos átültetése a helyi gyakorlatba. Kevesen tudják, ezért érdemes világgá kürtölni, hogy Magyarországon alighanem elsőként jelenik meg a gyakorlatban a professzionális helyi közigazgatás-szervezés. Az Iroda megszületésével kisebb szervezeti átcsoportosításra került sor. Korábban a Jegyzői Irodához tartozott az iktató csoport, valamint külön irodaként működött az informatika. Az iktató az ügyiratforgalom miatt és az iktatási szoftver működtetése révén az önkormányzat fontos fejlesztési egysége. Az informatika beolvadása a közszolgáltatások folyamatos fejlesztésének informatikai háttértámogatása miatt vált fontossá.

-A munkatársakat honnan toborozták?

-Külön munkakörök is kialakultak a Közszolgáltatás-fejlesztési Irodán belül. Speciálisan szervezet- és közszolgáltatás-fejlesztési ügyintézői munkakörben az egész hazai közigazgatásban szinte alig találunk hivatalnokot. Ezzel a helytelen hagyománnyal kívánt szakítani a Hivatal, ugyanis 2009 szeptembere óta ilyen munkakörben is alkalmaz munkatársat. Az Iroda égisze alatt dolgozik továbbá az önkormányzat pályázati ügyintézője, aki többek között a szervezetfejlesztési pályázat projektmenedzsment feladatait is ellátja. Pályázatot írtunk ki továbbá kontrolling ügyintézői feladatkörre, ugyanis a szervezetfejlesztési programot érintő kontrolling feladatok ellátása speciális szakértelmet követel.

A projekt neve:
?ROP-3.A.1/B - Polgárközpontú helyi közigazgatás és közmenedzsment rendszerelvű kialakítása Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működésében.

A porojekt célja egy új, komplex helyi önkormányzati és szolgáltatásmenedzsment-modell kialakítása. A megjelölt fejlesztendő részterületekre 12 akciót dolgoztak ki. Ezek több komponensből tevődnek össze, szakértői anyagok, interjúk, kérdőíves felmérések készítésével, tematikus képzésekkel, szoftveralkalmazások bevezetésével kívánják elérni a kitűzött célt. A fejlesztés nem csak tartalmában átfogó, gyakorlatilag kiterjed az önkormányzat minden ügyosztályára, intézményére.

7 szoftveralkalmazás-fejlesztés

47 szakértői anyag,

185 interjú,

13 kérdőíves felmérés,

75 csoporttréning.

A kedvezményezett:

Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata
1221 Budapest, Városház tér 11.
Tel.: *229-2611, fax: 229-2697,
e-mail:onkormanyzat@bp22.hu

A közreműköd?´ szervezet:

V?TI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. (1359 Budapest, Pf 20. v. 1253 Bp. Pf. 568)
Tel.: 224 3100, fax: 224 3105, e-mail:vati@vati.hu
www.nfu.hu
www.vati.hu