Ugrás a tartalomra

Hol tart a "Nagytétény központ komplex rehabilitációja" projekt?

2013. április 05. péntek
Nehezen és csak hosszadalmas eljárással lehet eleget tenni a számtalan előírásnak. Sokan érdeklődnek, hol tart a kerület legnagyobb építkezése.
Hol tart a

Hol tart a "Nagytétény központ komplex rehabilitációja" projekt?

Nehezen és csak hosszadalmas eljárással lehet eleget tenni a számtalan előírásnak. Sokan érdeklődnek, hol tart a kerület legnagyobb építkezése.

Az önkormányzat 2011. augusztus 22-én írta alá a támogatási szerződést az uniós pályázatot gondozó Pro Regio Kft.-vel. Ez az időpont tekinthető a projekt kezdetének, habár előkészítő munkák korábban is folytak. A szakemberek a nagytétényi civil szervezetekkel közösen kidolgozták a koncepciót, elkészültek az engedélyezési tervek az érintett közterületek megújítására, a Szelmann-ház bővítésére, a zsinagóga átalakítására és egy új kulturális központ építésére. A szerződés aláírásával a projekt európai uniós pályázati finanszírozási háttere is biztosítva lett.

Mint minden projektnél, a megvalósítás a tervezéssel kezdődött. A tervezési munkákat az önkormányzat a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékére bízta. A választás azért esett a tanszékre, mert az önkormányzat így látta biztosítottnak - különösen a műemléki környezet miatt -, hogy magas színvonalú tervek szülessenek. A gondos előkészítésnek köszönhetően a kiviteli tervek már a szerződés aláírását követő néhány héten belül elkészültek. Ezt követően a tervellenőröknek valamennyi épületnél át kellett vizsgálni a gépészeti, elektromos és szerkezeti terveket, valamint a közterek megújítására vonatkozó teljes tervdokumentációt. Ezek a munkafolyamatok az előkészítés legkevésbé látványos szakaszai.

A tervek készítésével párhuzamosan folyt a projekt résztvevőinek a kiválasztása. Pályázattal választották ki az előzőkben említett tervellenőrt, a műszaki ellenőrt, a közbeszerzési szakértőt és a tájékoztatásért felelős céget is. Nagyon lényeges szakasza a projekt előkészítésnek az építési munkák közbeszerzési eljárásának a kidolgozása, jogi és műszaki szempontból egyaránt. Ez a legnagyobb volumenű és a legbonyolultabb munka is, amelyre szintén nyilvános pályázat útján kell kivitelezőt kiválasztani. Nem könnyíti meg a kiválasztást, hogy az építőipar jelenlegi helyzetében rendkívül nehéz megfelelő tőkeerővel rendelkező kivitelezőt találni, amely minőségi munkát végez határidőre, és nincs csődközeli helyzetben. Meg kell felelnie a szigorú közbeszerzési feltételeknek, és nem utolsó sorban a pályázati pénzügyi keretből kell megvalósítani a projektet.

Október elejére elkészültek az ellenőrzött, jóváhagyott tervek, és összeállt a közbeszerzés jogi anyaga is. Ekkor következett a közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzési szakasza. Egymás után két szervezet vizsgálta az elkészített dokumentumokat. Az egyik szervezet a pályázattal szembeni megfelelőséget, míg a másik a jogi megfelelősséget vizsgálta. Az ellenőrzés során sikerült a felmerült kérdésekre rövid időn belül válaszolni és a jogi értelmezési problémákat feloldani. A kérdések tisztázását követően, 2011. december 20-án kaptuk meg az ellenőrző szervezettől a jóváhagyó nyilatkozatot, amely feljogosította az önkormányzatot a közbeszerzési eljárás megindítására.

Január elején összesen hat jól felkészült és tőkeerős építőipari cég jelentkezett be ajánlatadásra. A január 9-én megtartott helyszíni bejárás után, az ajánlatok összeállítási időszakában az ajánlattevők kérdéseket tehettek fel az ajánlatkérőnek a dokumentációval kapcsolatban, hogy egyértelműsítsék a pályázati kiírást. A január 31-i beadási határidőre öt cég adott be pályázatot. A pályázati anyagok felülvizsgálata és értékelése során három cég pályázatát érvénytelenné kellett nyilvánítani, mert a pályázatuk nem felelt meg a pályázati dokumentációban meghatározott követelményeknek. A versenyben maradók ajánlati ára viszont magasabb volt a rendelkezésre álló összegnél, ezért a pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítani.

Természetesen itt nincs vége a projekt történetének. Az önkormányzat új, úgynevezett tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, amelyre az eredménytelen pályázaton részt vett, a pályázati követelményeknek megfelelő cégeket hívják meg. Ebben az eljárásban a pályázóknak lehetőségük lesz az ajánlati árukat csökkenteni.

Szabolcs Attila polgármester és Gadácsi Miklós, a polgármesteri kabinet vezetője 2012. március 6-án ismertette a Nagytétényi Polgári Kör elnökségével az eddig történteket, és hogy mi várható. Biztosították a polgári kör elnökségét arról, hogy amennyiben a tárgyalásos közbeszerzési eljárás sem hozna eredményt, a Szelmann-ház rekonstrukciójára és egyes közterek megújítására az önkormányzat mindenképpen sort fog keríteni, saját erőből.