Hírek

Közterületek
A Templom utca, a templomkert, a Szent Flórián (Landler Jenő) utca, a kastélyhoz szervesen kapcsolódó Szent Flórián tér, valamint a Kastélymúzeum utca együttesen rendszerbe foglalják az óváros legfontosabb részeit.
2013-04-13

Ezen pontok között jelent átkötést a Nagytétényi út egy kis szakasza. A program részeként sor kerül a kastély közvetlen környezetének rendezésére, valamint a római katolikus templom körüli óvárosi rész esztétikai és közlekedési fejlesztésére. A templom előtti és a Nagytétényi út szemközti oldalán található teresedés egységét tájépítészeti eszközök hangsúlyozzák. A templom épülete körül található egybefüggő gyepfelület Szabadság utca felőli részén padokkal ellátott pihenőkert készül, a kert Nagytétényi út menti részére padok kerülnek, innen lépcső vezet a Templom térre. A tér mészkő és bazalt kiskockakő burkolatot kap, a templomkert keleti oldalánál a Nagytétényi út mellett kerékpártároló létesül. A téren cserjéket is ültetnek..

A Szent Flórián utca sétálóutcává alakul, csak célforgalmú gépkocsibehajtás engedélyezésével. Az utca nyugati oldalának középső szakaszán fasor telepítése történik, a fasor alatt zöldsáv létesül. Az utca burkolata bazalt nagy- illetve kiskocka kő, amely kapcsolódik aSzent Flórián térburkolatához. E tér Nagytétény központjának egyik legfontosabb eleme, összekötő szerepet tölt be a katolikus templom és a Kastélymúzeum között. Ez a városmag legnagyobb kiterjedésű, főtér funkció ellátására alkalmas közterülete.

A tér felújítási koncepciója együtt kezeli a teret és az említett térkapcsolati részeket. A fejlesztés célja a közterületi kapcsolatok megerősítése, különböző rendezvények, vásárok megtartására alkalmas tér, pihenésre megfelelő közterületi funkció kialakítása. A téren szórt gyöngykavics burkolat lesz, és ülőtömböket, padokat helyeznek el. Megújul a szobor környezete és a díszkút, továbbá fákat is ültetnek.

Kastélymúzeum utcában parkolóhelyeket akítanak ki. Az utca északi oldalán összesen 19 + 4 (+1 rámpával ellátott mozgássérült) parkolóhely létesül. Az utca burkolata aszfalt, a parkoló burkolata pedig bazalt nagykockakő. A növénytelepítés és csere az utca fásított köztér jellegét erősíti, a kiültetésnél mindenütt többségben vannak az őshonos fás növények, vagy azok kultúrváltozatai.

ASzentháromság téren a forgalmi rendezés része a gyalogos átkelőhely áthelyezése a Kastélypark utca torkolatához, a Szentháromság utca nyugati oldalának kétirányúsítása, valamint a Nagytétényi út felőli részen sétáló utca kialakítása. A szobor környezetét talajtakaróval borított terasz fogja borítani, a sétálóutca részt bazalt kiskockakő, a gépkocsiforgalom által használt részt pedig bazalt nagykockakő burkolja, a térközponti részére mészkő kisarchitectura elemek kerülnek. A téren kiegészül a fasor, a központi részén támla nélküli padok kihelyezése történik. Parkolás céljára a tér nyugati részén 7 férőhelyes parkolósáv létesül (egy szabványos akadálymentes parkolóval). A volt Tétény mozi előterének rendezése a biztonságosabb közlekedést, és az új épület megfelelő megközelíthetőségét szolgálja.