Hírek

Egyeztetéssorozat az új piacról
Elkészült a pályázati terv
2013-07-16

Az elmúlt hetekben számos egyeztető fórumot tartottak a kerületben az új piac koncepciójának kialakításáról.

Az egyeztetések célja az volt, hogy a jelenlegi piac helyén és környezetében igazi közösségi tér jöjjön létre, ahol a helyi kisvállalkozók, őstermelők és Budafok-Tétény valamennyi polgára kulturált körülmények között veheti igénybe egy modern, de a helyi hagyományokhoz illeszkedő kisvárosi piac szolgáltatásait.

Június 25-énkerült sor a kereskedőkkel történő egyeztetésre, ahol bérlők pozitívan fogadták az eddigi terveket, elképzeléseket. Kérték az üzletek csoportosíthatóságának rugalmassá tételét (amit az eredeti terv is tartalmaz), valamint a hajnali rakodás, nagyobb kipakolási területet biztosítását a parkoló felől, amit úgy tűnik, sikerül beilleszteni a koncepcióba.

Július 3-ána Kerületi Civil Konzultációs Tanács ülésén a CKT 14 tagszervezete vett részt, az önkormányzatot Karsay Ferenc alpolgármester, Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor és Németh Bernadett polgármesteri titkár képviselték. Az ülésen részt vett továbbá a Budafok Tétény Kertbarát Kör, valamint a Promontorium Polgári Casino és a Magyar Nők Szövetsége egy-egy képviselője is. A találkozó egyik fő napirendi pontja a piac rekonstrukciójával kapcsolatos kérdések megvitatása volt, ahol a résztvevők egyenként ismertették az általuk képviselt intézmény álláspontját, amelyet figyelembe vesznek a végső koncepció elkészítésekor.

Július 10-én délelőtta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzataa piac új koncepciójának kidolgozásában kiemelten érintett civil szervezetek- a Budapest-Budafoki Református Egyházközség, Budafoki Evangélikus Egyházközség, Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete, Klauzál Gábor Társaság, Nagytétényi Ember és Érdekvédő Környezetvédelmi Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége-részvételével tartott egyeztető fórumot. Összességében a civilek pozitívan fogadták a tervet, az alaprajzok közül az egy főbejáratosra esett a választásuk. A közösségi térhez kapcsolódóan több javaslatot fogalmaztak meg: lehetséges ifjúsági rendezvényekről, gasztronómiai, zenei, képzőművészeti és civil programokról, amelyeket szintén helyt kapnak a projektben.

Július 10-én délutána Promontorium Polgári Casino városfejlesztési kerekasztal beszélgetést tartott szakértők bevonásával "Társadalmi részvétel, civil szerep- és felelősségvállalás a városrehabilitációban" címmel, amelynek eredményekéntkialakították álláspontjukat: egy általános,összegző véleményt, amelyet írásban küldtek el az Önkormányzat részére; ezzel is hozzájárulva a benyújtandó pályázat eredményességéhez.

A helyi lakosság az önkormányzat honlapján több héten keresztül meghirdetett e-mailcímre küldhette el véleményét és javaslatait a formálódó új piac koncepciójához. A beküldött észrevételek túlnyomó részét az eredeti terv is tartalmazta (pl. az őstermelők elhelyezése, hajnali rakodás biztosítása), néhány javaslat pedig a tervezés későbbi fázisában válik beilleszthetővé (pl. belső udvar átrendezése).

Július 11-énkerült sor a fenti javaslatok áttekintésére és értékelésére egy belső, önkormányzati egyeztetés alkalmával, ahol megszületett a piac új neve is:Budafoki Szomszédok Piaca- utalva ezzel az egykori, népszerű sorozatra, amelyet szintén ezen a helyszínen forgattak. Az elkészült pályázati tervet a cikk alján lehet letölteni és megtekinteni pdf formátumban.

A beérkezett véleményeket és javaslatokat ezúton is köszönjük minden közreműködőnek!