Hírek

Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013
A cél: felújítani az épületek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.
2013-11-11

Budapest Főváros Közgyűlése 37/2013. (V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12-14. §-ai értelmében a Rendelet hatálya alá tartozó építmények, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulásának elősegítésére "Építészeti Értékvédelmi Támogatást" (a továbbiakban: Támogatás) hozott létre.

TOV?BBI INFORM?CI?“K, LETÖLTHET? ?°RLAPOK

A Támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A Támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

kerítés
kapuzat
kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
előtető
homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirka-mentesítése
külső nyílászárók
különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó tető
terasz
valamint ezek tartozékai, díszítései.

Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint

kapualj
lépcsőház
udvar
belső közös terek
valamint ezek díszítései és tartozékai.
Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

A Támogatást pályázat útján lehet igénybe venni.

A Fővárosi Közgyűlés "Ś/2013. ("Ś.) számú rendelete által jóváhagyott 40.000.000.- forint keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki közterületről látható épületrész felújításához kér támogatást. A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A Támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel.

Forrás: budapest.hu