Hírek

Szent Pétertől Szent Pálig
2014-02-06

A több mint százéves hagyománnyal rendelkező ökumenikus imahetet a világ minden táján megrendezik. Hagyományos ideje a január 18-28. közötti időszak. Ezek a napok fogják össze a Szent Péter és Szent Pál ünnepei közötti időt. Az idei ökumenikus imahét bibliai mottója: "Hát részekre szakítható-e Krisztus?"

A kerület négy felekezete csatlakozott az idei imahéthez. Az első igehirdető Nagy Péter református lelkész volt, aki a budafoki evangélikus templomban osztotta meg gondolatait a hívőkkel. Január 24-én a baptista imaházban Sárhegyi Zoltán római katolikus plébános hirdette az igét. Másnap Hokker Zsolt evangélikus lelkész a következő szavakkal köszöntötte a felekezet tagjait a református templomban: "Nem az a baj, hogy sokszínűek vagyunk, az inkább jó, hanem az, ha kirekesztjük egymást. Ezeknek az estéknek az a céljuk, hogy bűnbánattal álljunk meg Isten előtt és kérjük a Krisztusban való egységet. Azt látom, hogy ez megvalósulni látszik a családokban, az iskolákban, valamint itt, a budafoki lelkészek között is."

Január 26-án, vasárnap, a hat órakor kezdődő mise után a Szent Lipót-plébániatemplomban Kulcsár Tibor baptista lelkész lépett a szószékre. Az első korintusi levél 15. fejezetéből hallgathatták meg a hívők az alapigét, amely arra emlékeztetett, hogy Krisztus feltámadása a központi kérdése a kereszténységnek. "Ha ez nem történt volna meg, akkor a kereszténység igazából nem lenne semmi más, csak egy filozófiai rendszer valamiféle túlburjánzása. Krisztus feltámadásának ténye, amin az egész alapul, és aminek történelmi tényére támaszkodva gondolunk a múltra, a jelenre és a jövőre" - fejtette ki a lelkész.

Az ökumenikus imahét története 1908-ra nyúlik vissza, amikor Paul Wattson anglikán pap, a Society Of The Atonement In Graymoor egyik alapítója 1908. január 18. és 25. között imanyolcadra hívta a keresztényeket, függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoztak. Hatvan évvel később az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közösen adott ki imaszövegeket erre a hétre, támogatva az ökumenikus törekvéseket.

(Viszkocsil Dóra)