Hírek

Kerületünk jövője - a jövő kerülete
2014-12-19

Karsay Ferenc polgármester megbeszélésre hívta a kerület életében a maguk területén meghatározó szerepet játszó civil szervezetek és egyházak képviselőit a Klauzál Házba. A megjelentek a városfejlesztési tervek mellett megismerhették a kerület társadalmi kapcsolatait, az új ciklusban segítő Szepesfalvy Anna alpolgármestert és Vizi Sándor tanácsnokot. A rendezvényen részt vett Szabolcs Attila országgyűlési képviselő is.

A kerületünk jövője - a jövő kerülete címmel meghirdetett megbeszélésen az érdeklődők prezentációkat hallgathattak meg több szakembertől. Rumi Imre főépítész ismertette az Integrált településfejlesztési stratégia munkaanyagát, amelyhez várják a lakosság észrevételeit. Ezt a dokumentumot bárki megtekintheti a Budafokteteny.hu honlapon is. Karsay Ferenc polgármester elmondta: a városfejlesztési koncepció hosszú távra, tíz évet meghaladó időszakra szól. Természetes, hogy ennyi idő alatt különböző fejlesztési elképzeléseket követő politikai erők váltják egymást a kerület vezetésében. Sajnos ennek lehet olyan "mellékhatása", hogy az egymásnak ellentmondó tervek a hatékonyságot rontják - fogalmazott a polgármester. Mint mondta, ezért szükséges olyan értékek és minimumok meghatározása, amelyet a településen lakók közös elhatározással fontosnak tartanak. Változnak a pénzügyi lehetőségek, változik a gazdaság szerkezete, a társadalom összetétele, és változik a természeti környezet is. A koncepciónak figyelembe kell vennie ezeket a változásokat. Az értékek állandósága, illetve a rugalmasság egymásnak ellentmond, ezt az ellentmondást is fel kell oldani, az egyik nem mehet a másik rovására - jelentette ki Karsay Ferenc.

Zelenák Sándor, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője ismertette a Szomszédok piaca és a Játék utca térségében megvalósuló közterületi rehabilitáció programját. Ezt követően Torma Sarolta mutatta be képek segítségével a TÉR-KÖZ pályázat egyik projektjét, amely a jelenlegi piac területén valósul meg. Budafok egyik legnagyobb parkja épül meg ezen a helyen, ennek elnevezésére az önkormányzat pályázatot ír majd ki. A tájékoztató előadások után Karsay Ferenc polgármester a civilektől előre beérkezett kérdésekre adott választ. Többen hiányolják a nyilvános vécét a belvárosból. A polgármester közölte: ilyen a Promontor udvarházban is található, és az új piac területén is kialakítanak több mellékhelyiséget. Javaslat érkezett arra is, hogy a budafoki tűzfalakat fessék le valamilyen kerületi jellegzetességgel, ezt a polgármester is támogatta. Kérdésként merült fel még az is, hogy a XXII. kerület mennyire nyit majd a turizmus irányába. - Határozott elképzelések vannak arról, hogy Budafok legyen Budapest bornegyede, ami jelentős vonzerővel bírna a kerület számára - mondta el Karsay Ferenc, aki támogatta azt a javaslatot is, hogy több szobor és emlékmű legyen a kerületi parkokban, ezzel is megőrizve a már elhunyt nagyjaink és településünk történetét.

Viszkocsil Dóra