M?°VÉSZETI ÖSZTÖND?JAK

2014. május 19. hétfő

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága nyílt pályázatot hirdet a kerületben élő fiatal előadóművészek, valamint zene-, képző- és iparművészek számára, azzal a céllal, hogy évente kategóriánként egy-egy tehetséges fiatal művész pályakezdését megkönnyítse, illetve a kerülethez való kötődésüket erősítse.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, amely adott év július 1-től a következő év június 30-ig tart.

Az ösztöndíj összege: kategóriánként havi bruttó: 40.000,-Ft, mely összeg adóköteles. Az ösztöndíj folyósítása havonta, egyenlő részletekben történik.

Pályázati feltételek: pályázhat mindenki, aki diplomát szerzett valamely felsőfokú művészeti oktatási intézményben, illetve aki a pályázat kiírásának idején ezen intézmények valamelyikének 3.-4.-5. éves hallgatója. A pályázat felső korhatára: 35 év. A pályázó legalább 3 éve a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik.

Zenei kategória: zeneszerzők, zeneművészek, vagy ilyen képzésben részt vevők számára. Pályázni lehet saját előadású zeneművet, vagy saját szerzeményt tartalmazó 1 db CD-vel, vagy DVD-vel.

További feltételek: az ösztöndíj ideje alatt legalább 2 alkalommal közreműködés kerületi koncerteken. Zeneszerzők esetében 2 önálló vokális vagy hangszeres mű komponálása kerületi együttesek számára.

Képző- és iparművész kategória: képző- és iparművészek, vagy ilyen képzésben részt vevők számára. Pályázni lehet a munkásságot bemutató portfolióval (eddigi alkotásokról fotók, műleírás, jövőbeli tervek, szakmai elképzelések). Az ösztöndíj lejárta után a pályázatot elnyert művész kiállításon szerepel a kerületben, melynek anyagából egy munkát a kerület számára felajánl egy leendő közgyűjtemény javára.

Előadóművészi kategória:színészek, ének- és táncművészek vagy ilyen képzésben részt vevők számára. A pályázónak 1 db CD-re vagy DVD-re rögzített, minimum 20 perces saját produkciót kell benyújtania.

További feltétel, hogy az ösztöndíj ideje alatt a nyertes pályázónak közreműködnie kell legalább 1 kerületi rendezvényen.

Minden pályázónak a pályázati kérelemhez csatolni kell a megszerzett diploma másolatát, vagy a hallgatói jogviszony igazolását, a szakmai önéletrajzot, a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolatát.

Az ösztöndíj időtartama alatt az ösztöndíjat elnyertektől elvárás, hogy nyilvános szereplésükön, illetve katalógusokban, kiállításokon feltüntessék az ösztöndíjat adományozó nevét.

Amennyiben az ösztöndíjban részesülő a vele szemben támasztott elvárásoknak nem tesz eleget, köteles a részére folyósított ösztöndíjat visszafizetni az önkormányzatnak.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága dönt a polgármester által felkért szakmai zsűri javaslatának figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 21. 18 óra

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2014. június 17.

A pályázat eredményéről minden pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kapható a 229-26-87 telefonszámon.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Polgármesteri Kabinet

1221 Budapest, Városház tér 11.

A borítékra kérjük ráírni: ""Művészeti ösztöndíj"".

Felhívjuk a pályázók figyelmét az alábbiakra:A művészeti ösztöndíj kereső tevékenységnek minősül. A gyermekgondozási segélyben részesülő pályázóra a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. 21. § (1) bekezdése vonatkozik.