Hírek

Összefoglaló a Civil Szervezetek Napja 2014. május 3-i rendezvényéről, Nagytétény, Szelmann Ház
Az idei civil nap rendezését korábbi vállalása alapján a Nagytétényi Polgári Kör kapta.
2014-05-11

Az idei civil nap rendezését korábbi vállalása alapján a Nagytétényi Polgári Kör kapta. Kiemelt alaptémát ebben az évben nem választottunk, a civil jogszabály változásokról, a kapcsolódó feladatokról, a civil szervezetek működéséről, aktuális problémáiról, és együttműködéséről terveztünk beszélni ezen a napon.

A nap folyamán, ami a 9.30-as regisztrációtól, a kb. 14.30-as zárásig tartott, 22 helyi civil szervezet részéről mintegy 50 fő jelent, ill. fordult meg. Az önkormányzat részéről jelen volt Gadácsi Miklós társadalompolitikai koordinátor. László Éva a házigazda Nagytétényi Polgári Kör elnöke üdvözölte a résztvevőket. Kitért a helyre, ahol vagyunk, a Szelmann Házra, amit a 90-es évek elején romos állapotban kapott vissza a helyi közösség, és jelentős önkéntes munkával, és az önkormányzat támogatásával sikerült felújítani. Ezt az elmúlt évi nagytétényi belvárosi rehabilitáció zárta le, amikor a közterületek mellett három épület, így a Szelmann Ház felújítására, bővítésére került sor. Itt a projekten túlmenően az oldalsó előtetős melléképület helyett épült nagyon szép közösségi tér, de az előtér is megújult. Megemlítette a helyi hagyomány ápolás néhány aktuális elemét, így a Petőfi utcai kutat, ami már túl sikeres, mert állandóan, és nagy tételben is viszik innen a vizet, már korlátozásokra volt szükség, az ott lakók nyugalma érdekében is, és a sváb emlékhelyet is méltatta. A következő könyvbemutatóra május 23-án kerül sor, itt a Szelmann Házban, Nagytétény a 40-es években, Dindi István munkája.

Mészáros Péter a CKT elnöke emlékezett a rendezvény hagyományaira, a civil koordináció, párbeszéd szükségességére, a CKT elmúlt bő két éves tevékenységére. A programot illetően az első blokkban előre jelzett hozzászólások, kis prezentációk voltak tervben, majd két nagyobb előadás, és a végén kerekasztal a civil szervezetek helyzetéről.

Az első órában néhány prezentáció, ill. aktuális közérdekű információ közlés hangzott el. A közbiztonság feszítő problémáiról az elmúlt időszakban ismét szaporodó betörések elleni védekezés, a megelőzés lehetőségeiről beszélt Szirmay Tamás, a helyi Rendőrségért Baráti Kör részéről. A cél, közelebb hozni a polgárokhoz a szervezetet, a rendőrséget, és megelőzni a betöréseket, a bűneseteket. Sokat jelent a tranzit jellegünk, a gyorsforgalmi utakon percek alatt el lehet hagyni a területet. A térfigyelő rendszer bővítése ügyében jelenleg is pályázatok futnak, amiben a kerület is részes, BM - Főváros, + rendőr járőr indítása, éjjellátó készülék beszerzése, alkalmazása, a polgári összefogás, odafigyelés jelentősége, pl. este hazatéréskor egy kört tesz mindenki az autójával a területen, ill. riasztásra, segítségkérésre alkalmas mobil eszközök telepítése, a magányosoknál, időseknél.

Kolláth Rita a Budatétényi Polgári Kör részéről, az aktuális budatétényi fejleményekre utalt, aktuális programok ezekben a hetekben, eljutva a rózsaünnepig. Itt sajnos ismét negatív fejlemények voltak, a Rozáriumot is magába foglaló dísznövény kutatót összevonták tizenhárom másik agrárkutató intézettel, gödöllői központtal, így a helyi mozgástér ismét leszűkült, az egykori menedzsment részéről. Jó hír, hogy elkelt a sok éve üres és eladás alatt lévő volt budatétényi mozi, egy egészségügyi cég vette meg, orvosi eszközök bemutatása folyik majd itt, az épület eredeti jellegét megőrizve, megújítva azt.

Szó esett a Mészáros László képzőművészeti egyesületről, ahol a tisztújítás után, Györök Natália lett az elnök, s akiket Bartha Szilvia titkár képviselt.

A hozzászólások során Pelikán Imre, a Barossi Polgári Kör elnöke mutatott be filmrészleteket a Trianon emlékművükről, annak alkotási folyamatáról, avatásáról, ill. magáról a Donát hegyi emlékhelyről, annak folyamatos kialakulásáról, történetéről. Farkas Balázs a helyi KÉSZ szervezet elmúlt tízéves munkáját, főbb eseményeit, tevékenységét mutatta be prezentációjában.

Schütt Margit prezentációjával a civil szervezetek előtt álló feladatokról beszélt, az aktuális jogszabály változások kapcsán. A civilség újra fogalmazása, önkéntesség, öntudat, függetlenség, közösség. A harmadik szektor az állami és a vállalkozói mellett, együttműködésben velük is. A mai helyzet és változások, a civil szervezetek működési környezetének javítása c. ?ROP projekt eredménye is. Hozzáfűzve azt is, hogy a NEA keretében pályázható működési és projekt támogatások részben az 1%-os bevétel csökkenésének is köszönhetően, drasztikusan csökkentek a 8-10 év előttihez képest. Aktuális teendők, beszámolók benyújtása, május 31. ill. június 2. ig. Kitért az önkéntesség, az önkéntes munka, valamint a támogatás, és az adomány fogalmára. Aktuálisak a civil szervezetek jogi helyzetével kapcsolatos feladatok, ugyancsak a fenti határidőkig, közhasznúság, alapszabály módosítás, benyújtása, annak feltételei. Statisztikai adatszolgáltatás, bevallások, mint aktuális teendők. A közérdekű, önkéntes tevékenység kérdése, bejelentkezéssel, az 1%-os SZJA támogatásokkal való elszámolás, és további aktuális linkek, információk a témához.

A Kertbarát Kör részéről Sziráki István elnök beszélt a Kör munkájáról. Kiemelte a kertészkedj, művelődj, barátkozz jelszót. Kiállításokkal, termény bemutatókkal, metszési bemutatókkal is segítik a kert kultúra terjedését, alakulását. A jelszó az elmúlt időszakban a védd a természetet elemmel is bővült, +a magyar termékekért folytatott kampány. Országosan 150-160 alapszervezet működik, és köztük együttműködés, kapcsolatok, kölcsönös látogatások vannak, így ők is több vidéki, városi szervezet csoportját fogadták, mutatták meg a kerület értékeit. A második részben a kertművelés aktuális kérdéseiről, feladatairól volt szó, növény védelem, metszés, vegyszerhasználat. Honlapjukon www.kertbarat22.hu ugyancsak kiterjedt tájékozódási lehetőségek vannak.

A harmadik blokkban az immár hagyományos kerekasztal beszélgetésre került sor, Szigeti Zoltán vezetésével. Itt alapként a civil szervezetek működési problémái, feltételei, az utánpótlás, a fiatalítás, a társadalom megszólítása témái merültek fel. Erre utalt vitaindítójában Szigeti Zoltán is, erősen elöregedett a helyi civil szervezetek aktív állománya, nagyon nehéz az új erők, és főleg a fiatalok bevonása. Próbálkozások voltak, vannak, pl. Baross, fiatalok programjai a közösségi házban, Péter Pál utca, gyerek programok, a szülők is eljönnek, de nem kapcsolódnak be ettől a helyi Kör életébe. Két problematikus korosztály, a 20- és a 65+ hangzott el, akik különleges kezelést igényelnének. Fiatal közösségek vannak, nem civil formában, őket nehéz megszólítani, bevonni, az évtizedek óta változatlan civil körök, szervezetek inkább taszítják őket. Felmerült, hogy a templomok melletti fiatal közösségekre is lehetne építeni, akik persze egy idő után családot alapítanak, és más feladataik vannak, mint a helyi civilség. A rendezvényekkel való oda csalogatás, bevonás lehetőségei, a kismamák csoportja. A BKTV esetében a Matild Média iskola jelent kapcsolatot és a fiatalság bevonását. Szó esett a huszonketto.hu új helyi internetes újságról, amin keresztül elérhetőek a fiatalok is, program ajánlatok, meghívások.