Az OBDK jogvédelmi munkájáról

2015. március 17. kedd
Az OBDK betegjogi képviselői védik a betegek jogait, segítik őket azok megismerésében és érvényesítésében

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) központi hivatalként, országos lefedettséggel látja el a betegek, ellátottak, és gyermekek jogainak védelmét, segíti őket ellátásuk során felmerülő problémáik megoldásában.

 

BETEGJOG

Az OBDK betegjogi képviselői védik a betegek jogait, segítik őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselők ennek keretében többek között:

-  segítik a betegeket panaszuk megfogalmazásában,

- kezdeményezhetik a panasz kivizsgálását,

- írásbeli meghatalmazás alapján képviselik a betegeket a panaszeljárás során,

- folyamatosan tájékoztatják a beteget a panaszhoz kapcsolódó eljárásokról, és további lehetőségekről,

- segítik a betegeket az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,

- felhívják a szolgáltató figyelmét az esetlegesen jogsértő gyakorlat megszüntetésére.

A betegjogi képviselők minden kórházban elérhetőek az intézményekben kihelyezett fogadási rendnek megfelelően, továbbá a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás szolgáltatásait igénybevevők számára is segítséget tudnak nyújtani az egészségügyi ellátás során felmerült problémákkal kapcsolatban.

 

ELLÁTOTTJOG

Az OBDK ellátottjogi képviselői segítik az ellátottakat – például a bentlakásos intézményekben (idősotthonokban, hajléktalanok átmeneti szállásán, rehabilitációs intézményekben, éjjeli menedékhelyen) élőket, a házi segítségnyújtást, étkeztetést, családsegítést igénybevevőket – jogaik megismerésében és azok érvényesítésében.

Emellett az ellátottjogi képviselők:

- segítik az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában,

- segítik az érintetteket panaszuk megfogalmazásában,

- írásbeli meghatalmazás alapján képviselik a panaszost az eljárásban,

- intézkedést kezdeményezhetnek a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,

- az ellátással kapcsolatosan eljárhatnak az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál.

 

GYERMEKJOG

Az OBDK gyermekjogi képviselői a gyermeki jogok védelme, megismerése és érvényesítése érdekében segítenek a gyermekotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermekeknek. Emellett a képviselők kiemelt figyelmet fordítanak a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermekek védelmére.

A gyermekjogi hálózat az óvodák, az iskolák, a kollégiumok és a pedagógiai szakszolgálatok intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet is figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülése érdekében.

A gyermekjogi képviselők:

- segítenek a gyermekeknek panaszuk megfogalmazásában, annak kivizsgálásában,

- aktívan részt vesznek a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésein és a gyámhivatalok elhelyezési tárgyalásain,

- a gyámhatóság kirendelése alapján képviselik a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban,

- indokolt esetben a gyermek érdekében eljárást kezdeményezhetnek a gyámhatóságnál.

 

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGI ELLÁTÁS

Az OBDK működteti a határon átnyúló egészségügyi ellátás Nemzeti Kapcsolattartó Pontját (NKP) is, amely elsősorban a betegek és az egészségügyi szakemberek számára nyújt tájékoztatást a külföldi ellátások igénybevételével kapcsolatos jogokról, a panasztételi és jogorvoslati eljárásokról, a szolgáltatások elérhetőségéről. Az NKP angol www.patientsrights.hu és magyar www.eubetegjog.hu nyelvű honlapja mellett az érdeklődők az OBDK ingyenesen hívható nemzetközi zöld számán – 06/80-620-600, +36/20-999-0025 – több nyelven kérhetnek segítséget.

Az OBDK – egységes protokollok, szakmai irányelvek alapján – 7 regionális irodában, 12 Kormányhivatali Információs Ponton, közel 70 fő jogvédelmi képviselővel és számos önkéntes jogvédővel biztosítja a helyi jogvédelmi tevékenységet az ország minden pontján.

A képviselők az intézményekben – például a kórházakban, gyermekotthonokban, idősotthonokban, szociális intézményekben – rendszeresen fogadóórát tartanak. Elérhetőségeik (fogadóóra rendje, telefon, e-mail) az érintett intézmények hirdetményein és az OBDK honlapján – www.obdk.hu – is megtalálhatóak. Emellett a Központ a panaszokra, kérdésekre adandó gyors és hatékony tájékoztatás biztosítása érdekében ingyenesen hívható zöld számot (06-80-620-055), honlapján elektronikus panaszládát is működtet.