Ugrás a tartalomra

Az országot megcsonkították, a nemzetet nem tudták

2024. június 20. csütörtök
Zúgtak a harangok a Kárpát-medencében június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján
Az országot megcsonkították, a nemzetet nem tudták

A nagytétényi Országzászlónál Budafok-Tétény önkormányzata és a kerület polgárai megemlékeztek az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napjáról, 1920. június 4-ről.

A jelenlévőket Karsay Ferenc polgármester köszöntötte, aki arra emlékeztetett, hogy ezt a napot tizennégy évvel ezelőtt az Országgyűlés a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény értelmében „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság”.

– Több mint száz éve írták alá a trianoni békediktátumot. Az országot megcsonkították, de a nemzetet nem tudták. A magyar közösség azóta is egy. Ez azonban nem a szerencsének vagy a csillagok állásának köszönhető, sokkal inkább azoknak a magyaroknak, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy a határok feletti élő közösség fennmaradjon. Itt, Budafok-Tétényben is sokat teszünk azért, hogy maradjon valóság a nemzet összetartozása. Jó példa erre az őrtűzgyújtás, virágzó testvérvárosi kapcsolataink, a székely bál vagy éppen a napokban lezajlott II. Zakariás Kupa, Kárpát-medencei nemzetközi torna. Így a nemzeti összetartozásra nemcsak emlékezünk, hanem éltetjük is azt – mondta beszédében a kerület vezetője.

Németh Zsolt országgyűlési képviselő többek között arról beszélt, hogy ezen a napon a Kárpát-medencében minden évben megkondulnak a harangok, ahogy Budafok-Tétényben ma is megszólaltak, emlékeztetve arra, hogy hazánk kétharmadát és a magyar etnikai lakosság egyharmadát elcsatolták Magyarországtól. 

– Ez a nap azonban elsősorban már nem gyásznap, 2010 óta a Nemzeti összetartozás napja, a nemzet életerejének bizonyítéka. Az elmúlt tizennégy év alatt, de talán mondhatom azt, hogy a rendszerváltozás óta eltelt három és fél évtized alatt világossá vált, hogy a kultúránk, közös nyelvünk, hagyományaink erősítése nemzetpolitikánk megszületését eredményezte – hangsúlyozta a politikus.

A megemlékezésen Szász Lajos református lelkész mondott áldást és imádságot.

A koszorúzással, majd a Székely himnusz közös éneklésével véget érő ünnepségen közreműködött a kolozsvári születésű Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas színművész.

Tamás Angéla


Szolgálat a nemzet érdekeiért

Nemzeti összetartozás napja a Donát-hegyen és a Dénár utcában (VIDEÓ ITT!)

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör a Szent Donát-emlékhelyen tartott ünnepséget a békediktátum aláírásának 104. évfordulója alkalmából. A Donát-hegyen a civil szervezet vezetője, Bodnárné Fehér Erzsébet üdvözölte a résztvevőket.

– Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az önző, egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet erősödik – zárta köszöntőjét az elnök.

A történelmi eseményeket Monostoriné Szeleczky Gabriella elevenítette fel. A Baross Gábor Általános Iskola történelemtanára a történelmünk sorsfordító eseményét megelőző korszakokról, neves magyar személyiségekről beszélt, és arról is, hogyan látta a magyarokat 921-ben Berengár itáliai király, az 1400-as években Galeotti Marzio, és a trianoni döntés megakadályozásáért küzdő Apponyi Albert gróf.

Az ünnepi beszédet követő műsorban fellépett a Bukovinai székely népdalkör, Lázár Csaba Kazinczy-díjas színművész és a gitáron játszó Pollák Miklós.

A koszorúzáson, amely alatt Ambrus Károly játszott tárogatón, Karsay Ferenc polgármester is részt vett, aki ezt követően Németh Zsolt országgyűlési képviselővel a Dénár utca és a Libertás utca sarkán felállított országzászlóhoz sietett.

Az országzászlót Trianon 100. évfordulójára állította Szick Gisztáv és családja azzal a céllal, hogy felhívja a környékbeliek figyelmét a Magyarországgal 1920-ban történt igazságtalanságra.

A koszorúzáson és vendéglátáson részt vevő Verespely Gábor elmondta, hogy a négy évvel ezelőtt felhúzott nemzeti színű lobogót idén egy magyar címerrel ellátott zászlóra cserélték, amelyet felesége, Verespelyné Farsang Ágnes varrt.

A ma már egy kis parkban álló új országzászlót június 4-én felhúzták, és az összetartozás jegyében a polgármester, a család és a helyiek megkoszorúzták.

Tamás Angéla