Hírek

Baptista lelkipásztorok Budafokon
Papp János és Halász Attila ünnepélyes beiktatása a Péter-Pál utcában
2021-06-25

A Budafoki Baptista Gyülekezet száznegyven éve jelen van a XXII. kerületben, közösségükben a gyerekektől a „szívükben fiatalok”-ig minden korosztály megtalálható. A Péter-Pál utcában lévő Isten házában vírusmentes időszakban közel háromszázan vesznek részt a vasárnapi istentiszteleten. A gyülekezet a január óta szolgálatot teljesítő két lelkipásztor, Papp János és Halász Attila ünnepélyes beiktatását tartotta május 30-án.

A lelkészek a budafoki baptista közösség hívására érkeztek a kerületbe, hogy lelki gondozást nyújtsanak a júniustól állandó lelkipásztor nélkül maradt gyülekezet tagjainak.

A Magyarországi Baptista Egyház elnökével, Papp Jánossal és a közvetlenül a beiktatása előtt lelkipásztorrá avatott Halász Attilával beszélgettünk.

Városházi Híradó (V. H.): – Milyen közösséget „örököltek” elődjüktől?

Papp János (P. J.): – A budafoki az egyik legnépesebb és legerősebb gyülekezet. Harmóniában működik a településrésszel, és az elkötelezett, nagyszerű, hívő embereknek köszönhetően érkezésünkkor jó lelki állapot és jó közösségi helyzet fogadott bennünket. Összetartó, életadó gyülekezet, hiszen az ország sok pontján nyújtott már segítséget új közösségek létrejöttében, így a Rózsakerti Baptista Közösség megalakulásában is. Másik sajátossága a gazdag zenei működés. A kóruson kívül sokféle zenei formáció teszi teljessé az istentiszteleteket és az egyéb programokat.

V. H.: – Milyen szálak fűzik önöket Budafokhoz, és milyen feladatokat látnak el?

Halász Attila (H. A.): – Feleségemmel és két kicsi lányommal nemrég költöztem Budafokra, ahol sok évvel ezelőtt apósomék gondnokként szolgáltak a gyülekezetben. Korábban Szentendrén foglalkoztam a fiatalokkal, majd egy évet Kárpátalján töltöttem, ahol elindítottunk egy napközis házat, ifjúsági gyermekotthont. A beiktatásom előtt avattak lelkipásztorrá. Missziós lelkészként azokkal az ifjúságot érintő ügyekkel foglalkozom, amelyek az épületen kívül zajlanak, például a tízfős házi csoportok megerősítésével, programok, táborok szervezésével és vezetésével, a fiatal felnőttek és családok lelki pásztorlásával.

P. J.: – Az országban több mint háromszáz, ebből Budapesten huszonhat baptista gyülekezet működik, és közel harmincezer hívő vesz részt vasárnaponként az istentiszteleteinken. Ezenkívül a szociális és oktatási intézményeinkhez tartozók is a baptista vallást gyakorolják, így a velük való kapcsolattartás is feladatom a Magyarországi Baptista Egyház elnökeként. Itt pedig a helyi gyülekezet lelkészi teendőit végzem. Két felnőtt gyermekem és négy unokám van, mindegyik kislány, de nemsokára megszületik az ötödik, aki kisfiú lesz. A város másik részéről járok a gyülekezethez, de a kisebbik lányomék a kerületben laknak és a budafoki gyülekezethez tartoznak.

V. H.: – Mit szeretnének megvalósítani a közeli, illetve távolabbi jövőben?

P. J.: – A legsürgetőbb feladatunk, hogy a covid után újra felépítsük a gyülekezet rendes működését. Fontos az újabb és újabb vezetők, munkatársak képzése, felkészítése, hogy minél teljesebb lehessen a közösségünk élete és a kifelé végzett szolgálat is aktívabbá váljon, ezért egy házi bibliaiskola rendszerében is gondolkodunk. Jó kapcsolatok kiépítésére törekszünk az önkormányzattal, más felekezetekkel és a kerületben élőkkel. Ennek elérése érdekében erősíteni és gazdagítani kívánjuk az online felületeinket is.

H. A.: – Három tábort szervezünk, amelyekből kettő napközi és központja az imaház, valamint egy „kütyük” nélküli, ottalvós nomád tábort az Őrségben. A Camp 180 néven meghirdetett angol nyelvi táborunk vezetője egy USA-ból érkezett misszionárius család, akiknek a munkáját több amerikai önkéntes segíti majd. Táborainkba nemcsak a gyülekezet tagjai, hanem bárki jelentkezhet. Később újjáélesztenénk a Baba-Mama kört, és hétről hétre programokkal várnánk a gyerekeikkel részt vevő anyukákat. Kávéházat is működtetnénk, hogy előadókat hívhassunk és kulturális rendezvényeket is tarthassunk a családoknak, valamint azt tervezzük, hogy minél több, fiatalokat vonzó programot biztosítunk.

(Tamás Angéla)